Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

에스페란토 발음 연습을 위한 좋은 자료를 추천합니다!
Prononca Ekzercaro de Esperanto legita de Adonis Saliba el Brazilo! 

브라질의 Programo Mia Amiko (esperanto.brazilo.org) 가 제공하는 ‘에스페란토 발음 연습’을 소개하오니 많은 활용을 바랍니다. 한국-브라질 교류 (BRAKO)의 브라질 측 대표인 Adonis Saliba님의 목소리로 내용이 녹음되어 있습니다.

              (브라질 에스페란티스토 Adonis Saliba님이 읽은 ‘에스페란토 입문’의 발음/교재 15쪽)

Prononca Ekzercaro de Esperanto 

Geraldo Pádua (1972)

legita de Adonis Saliba (2021)

https://docs.google.com/document/d/1X7mpWf_-hQFim0CjmONo4afGvJ-wEjX4JD3qWkmRmZM/edit#

ALFABETO 1

SILABOJ 1

VORTOJ 2

KOMPARADO 4

AKCENTO 5

KONSONANTAJ GRUPOJ 7

SILABAJ APARTIGOJ 8

ENTONACIO 11

LEGAĴO 12

—————————————————————

ALFABETO 

son-registro: mp3-dosiero

A B C Ĉ D E F

G Ĝ H Ĥ I J Ĵ

K L M N O P R

S Ŝ T U Ŭ V Z

 

SILABOJ

son-registro: mp3-dosiero

ca ce ci co cu ĉa ĉe ĉi ĉo ĉu

da de di do du ga ge gi go gu

ĝa ĝe ĝi ĝo ĝu ha he hi ho hu

ĥa ĥe ĥi ĥo ĥu ia ie io iu

ja je jo ju ai ei oi ui

aj ej oj uj ĵa ĵe ĵi ĵo ĵu

al el il ol ul am em im om um

an en in on un ra re ri ro ru

sa se si so su ŝa ŝe ŝi ŝo ŝu

ta te ti to tu au eu ou aŭ eŭ oŭ

 

VORTOJ

son-registro: mp3-dosiero

fa-mo la-no kam-po kan-to ca-ro

ce-lo ci-ro co-lo li-cu ĉa-no

ĉe-no ĉi-no ĉo-to ma-ĉu di-ka

lu-di be-la po-e-mo sa-me te-mo

te-no tem-po ten-to ge-ko gi-so

ges-to gis-to ĝan-ga-lo ĝe-mo

ĝi-bo ĝo-jo ĝu-o ha-ro he-la

hi-so ho-mo hu-fo ĥa-no ĥe-mi-o

ĥi-me-ro ĥo-ro i-no tin-ti

de-i-no ve-ni ja-ko aj-lo je-sa

mej-la  jo-do soj-lo ju-do tuj

ĵa-ko ĵe-to ĵi-go ĵo-si ĵu-ri

fal-to fel-to fil-mo fol-do

ful-mo ki-al ki-el ti-al ti-el 

a-mo a-no e-ma e-na ti-mo ti-no

lam-po brem-so him-no kram-pfo

kran-ko ra-to re-to ri-to ro-to

ru-to ra-ra fa-re di-ri vi-ro

ti-ru ŝa-fo ŝe-lo ŝi-mo ŝo-ko

ŝu-to ka-ŝa ka-ŝe fi-ŝi po-ŝo

pu-ŝu ti-fo ti-mo ti-no

pra-u-lo ne-u-zo pi-u-lo tro-u-zo

laŭ-do feŭ-do a-di-aŭ

 

KOMPARADO

son-registro: mp3-dosiero

celo ĉelo selo ŝelo peco peĉo

peso pezo ame ami ĝene ĝeni

ago agu gusta ĝusta juro ĵuro

oro horo ĥoro roko hoko 

ajlo hajlo ia ja ie je iu ju

vejno feino prujno ruino

kanabo knabo kavita kvita

kovoto kvoto alto aŭto 

felto feŭdo tial adiaŭ iam ian

iom ion avo havo ravo ero eĥo

kolero ĥolero sako ŝako 

serĉo ŝerco severa sfera 

solido slipo eskalo skalo 

eskarpo skarpo establo stablo

gaso gazo raso razo dia ĝia

diri ĝiri tia ĉia tie ĉie tio ĉio

tiu ĉiu sia cia ŝia ĉia

 

AKCENTO

son-registro: mp3-dosiero

aluminio astronomio atomo

bakterio baritono barbaro

celuloido centimo cinika

dialogo dalio dinamo

epilogo etero etiko

fenomeno fonografo fotometro

gastronomo genio gerundio

hidrometro hipodromo historio

idilio idolo intima kilometro

monologo observatorio patricio

perimetro periodo privilegio

publiko purgatorio reciproka

retorika respubliko

sanskrito simio simbolo

variolo vertico vikario

zenito zodiako zoologio

KONSONANTAJ GRUPOJ

son-registro: mp3-dosiero

ajn ojn ujn gne gno gva gvi 

kna kne ksi kva kve kvi kvo

mje mne psi pseŭ pta pte pti pto

sce sci sfe sfi ska ske ski 

skla skle skra skri skro skru 

sla sle sli slo sme smi sno snu

spa spe spi spo spu sple spli

spri spro sta ste sti sva sve svi

ŝli ŝlo ŝma ŝmi ŝnu ŝpa ŝpi

ŝra ŝru ŝta ŝte ŝti ŝtu ŝve ŝvi

SILABAJ APARTIGOJ

son-registro: mp3-dosiero

pra-a-vo ge-e-dzoj ali-i-ĝo

he-ro-o du-u-lo ti-ajn ĉi-ajn

ti-ujn ĉi-ujn ki-ajn ki-ujn

ne-ni-ajn ne-ni-ujn ko-lo-rojn

do-mojn be-lajn gran-dajn 

lud-do-mo huf-fe-ro tag-ga-ze-toj

ek-kri-o el-la-so sam-mi-e-ne

sen-nom-bra klap-por-do

mar-ra-bis-to lit-tu-ko 

pac-ha-ve-no mal-he-la an-hi-dra

sen-hon-ta o-bje-kto pa-ĉjo

fjor-do fti-zo lif-to gnej-so

gno-mo gva-ti gvi-di kna-ri

kne-di kva-ki kve-ri kvi-ta

kvo-to lin-gvo ksi-lo-fo-no

bu-ljo-no mje-lo mne-mo-ni-ko

pa-njo psal-mo pseŭ-do psi-ko

sce-no sci-en-co sci-u-ro

sfe-ro sfin-kso ska-lo ske-mo

ski-o skla-vo skle-ro skri-bi

skro-fo-lo skru-pu-lo slan-go

sle-do sli-po sloj-do sme-ral-do

smir-go sno-bo snu-fi spa-co 

spe-co spi-co spor-to spu-ro

sple-no spli-to spro-no sta-to

ste-lo sti-lo stra-to stre-bo

stri-go stro-fo stru-to sva-ti 

sve-ni svin-gi ŝli-ma ŝlo-si 

ŝma-ci ŝmi-ri ŝnu-ro ŝpa-to

ŝpi-ni ŝpru-ci ŝraŭ-bo ŝrum-pi

ŝta-to ŝte-lo ŝti-po ŝto-fo

ŝtu-po ŝve-bi ŝvi-to as-tmo

 e-tno-lo-go

ENTONACIO

son-registro: mp3-dosiero

Simpla, fleksebla, belsona, vere internacia en siaj elementoj, la lingvo Esperanto prezentas al la mondo civilizita la sole veran solvon de la problemo de lingvo neŭtrala, ĉar tre facila por homoj nemulte instruitaj, ĝi estas komprenata sen peno de la personoj bone edukitaj.

LEGAĴO

El la legolibro KARLO
de Edmond Privat, kun adapto.

son-registro: mp3-dosiero

Kiam naskiĝis Karlo, rozkolora kaj sana bubeto, liaj gepatroj ankoraŭ estis tre junaj. Ilia unua infano li estis. Lia apero en tiu ĉi mondo kaŭzis grandegan ĝojon al la tuta familio. Gesinjoroj Daves estis tre fieraj pri sia bela, vivoplena filo.

 

La patro de s-ro Daves fariĝis tro ĝoja, por esti kvieta. Avo li estis nun! Forgesinte, ke tio lin iom maljunigas, li sentis en si infanan gajecon.

 

Dum du tagoj post la naskiĝo de la nepo li ne povis resti en la oficejo. Li kuradis de sia domo al la domo de sia filo; promenadis tra la stratoj de la urbeto; eniris en ĉiajn butikojn, por aĉeti aferojn tute senutilajn. Al ĉiu almozulo li donis multe da moneroj. Oni povis facile vidi, ke li estas kontenta.

La gepatroj de sinjorino Daves jam estis tre maljunaj. Ili loĝis en granda urbo, kaj oni telegrafe anoncis al ili la naskiĝon de la nepo. Por ili li ne estis la unua. Ilia filino Margareto, la feliĉa patrino de Karlo, estis ilia sepa infano. Jam du el ŝiaj fratinoj, kaj tri el ŝiaj fratoj estis edziĝintaj — eĉ havis infanojn — kiam fraŭlino Margareto konatiĝis kun la juna s-ro Daves, al kiu ŝi baldaŭ fianĉiniĝis kaj post nelonge edziniĝis.

F-ino Margareto estis bela junulino, kaj tre ĝentila. Pro tio la gefratoj kore amis ŝin, kaj ŝiaj gepatroj sentis grandan ĉagrenon, kiam ŝi devis forveturi kun la juna edzo.

En la baptotago de Karlo ĉeestis preskaŭ la tuta familio de s-ino Daves, la patro de s-ro Daves, kaj lia pli juna frato. Oni nomis la knabon Karlo-Teodoro por kontentigi lian patran avon, s-ron Karlo Daves, kaj lian patrinan avon, s-ron Teodoro Remberg. Kompreneble oni ne povis elekti alian baptopatron ol la patra avo; la baptopatrino estis la plej maljuna fratino de Margareto.

Sinjoreto Karlo-Teodoro ŝajnis gaje rideti, dum la pastro malsekigis lian belan kapeton kun ekkreskantaj blondaj haroj, sed subite, palpante siajn malsekajn harojn per la manetoj, li faris al la ĉeestantoj en la preĝejo laŭtan, sed nekompreneblan paroladon, kiu preskaŭ rompis la seriozecon de la ceremonio. Sendube por ĉesigi lian ploron, la onklino donis al Karlo pluvegon da kisoj. Supozante, ke tio estis gratulesprimo, la knabeto, kiu ĉiam estis tre modesta, vere malafable akceptis la kisojn.