En la 100-a Universala Kongreso de Esperanto LEE Jungkee (estrarano de UEA) raportas kongresan rezulton al la kongresanoj. La 101-a UK okazos en Nitra, Slovakio, 102-a UK en