이전 홈페이지 자료실도 아래 링크를 통해 계속 이용할 수 있습니다.

http://esperanto.co.kr/bbs/zboard.php?id=festo

문화원 초급후 과정 자료 (첨부 자료를 활용하시기 바랍니다.)

2017.03.16 08:04

Kulturcentro

조회 수764

문화원 초급후 교재로 사용할 자료이니 잘 활용하시기 바랍니다.

 

 1. Amiko Marko

 

Marko estas mia amiko. Li estas lernanto kaj sportisto. Li nun sidas en ĉambro kaj lernas. Sur tablo estas paperoj kaj libroj. Ĝi estas skribotablo. La libroj sur la tablo estas lernolibroj.

 

La patro kaj la patrino de mia amiko ne estas en la ĉambro. Ili nun laboras. Lia patro estas laboristo, li laboras en hotelo. La patrino instruas. Ŝi estas instruistino.

 

 1. La amikino de Marko

 

Marko havas amikinon. Ŝia nomo estas Ana. Ŝi estas juna kaj bela. Ana kaj Marko estas geamikoj.

 

Ana venis al la hejmo de Marko.

 

– Bonvolu eniri, amikino.

 

– Saluton Marko. Kion vi faras?

 

– Saluton. Mi legis, sed nun mi volas paroli kun vi.

 

– Ĉu vi havas bonan libron?

 

– Jes, mi havas. Mi ŝatas legi nur bonajn librojn. Ĉu vi volas trinki kafon?

 

– Jes. Ĉu viaj gepatroj kaj gefratoj estas en via hejmo?

 

– Ne. Jen la kafo, ĝi estas ankoraŭ varma. Mi nun kuiris ĝin.

 

– Dankon. Mi povas trinki ankaŭ malvarman kafon.

 

Marko rigardis la belajn okulojn de Ana. Mi vidas, ke li amas ŝin.

 

 1. En kafejo

 

Ana kaj Marko longe parolis antaŭ la lernejo. Poste ili ĝoje iris tra la strato. Estis varma tago. Ili vidis kafejon kaj en ĝi kukojn.

 

– Ni eniru kaj manĝu – diris Marko.

 

– Ĉu vi havas sufiĉan monon?

 

– Kompreneble, mi havas cent dolarojn.

 

– Ho, vi estas riĉa!

 

La kelnero alportis multajn kukojn. Ili manĝis kaj post la manĝo la kelnero denove venis.

 

Marko serĉis en unu loko … serĉis en alia … Lia vizaĝo estis malĝoja. Fine li diris per malforta voĉo:

 

– Mi ne havas monon.

 

Kio okazis poste? Ĉu vi scias?

 

 1. Miaj leteroj

 

Marko skribis al mi belan leteron. Ĝi estas vera amletero. En la letero estis ankaŭ lia foto.

 

Kiam mi revenis el la lernejo, mi volis ĝin denove legi. Mi rapide eniris en mian ĉambron. Tie staris mia fratino Vera antaŭ mia tablo kaj legis mian leteron. En ŝia mano estis ankaŭ la foto.

 

Mi diris kolere:

 

– Kion vi faras tie? Ne legu leterojn de aliaj!

 

Mia fratino fariĝis ruĝa. La foto falis el ŝia mano sur la tablon kaj la letero falis ankaŭ.

 

Ŝi diris:

 

– Pardonu … mi serĉis mian libron …

 

– Sed vi bone scias, ke viaj libroj ne estas sur mia tablo. Ankaŭ ne en mia ĉambro! Redonu la leteron al mi.

 

Ŝi ricevis bonan lecionon: ŝi ne plu legos leterojn de aliaj.

 

Ankaŭ mi ricevis lecionon: mi devas bone fermi la pordon de mia ĉambro.

 

 1. Nova aŭto

 

Sinjoro Rapid, amiko de Marko, eniris vendejon de aŭtoj. Tie li vidas belan sinjorinon, kiu plaĉas al li. Vendisto venas al li. Sinjoro Rapid demandas:

 

– Kiu aŭto estas la plej bona?

 

– Tiu ĉi estas la plej bona el ĉiuj.

 

– Ĉu ĝi estas rapida?

 

– Ĝi estas pli rapida ol aliaj.

 

– Ĉu ĝi estas ankaŭ forta?

 

– Ho jes, ĝi estas tre forta.

 

– Certe ĝi estas multekosta?

 

– Kompreneble, ĝi estas la plej multekosta el ĉiuj.

 

– Dankon, bedaŭrinde mi ne aĉetos novan aŭton, ĉar mia malnova aŭto estas la plej malmultekosta el ĉiuj. Mi ankoraŭ veturos per ĝi.

 

Dum li tion diris, li denove rigardis la belan sinjorinon. Sed la vendisto diris:

 

– Estos pli bone, ke vi ne rigardu tiun ĉi sinjorinon. Ankaŭ ŝi estas tre multekosta. Mi scias, ĉar mi estas ŝia edzo.

 

 1. Maja

 

Maja estas beleta junulino. Ĉiuj ŝiaj geamikoj amas ŝin. Antaŭ tri tagoj malbono okazis: sur strato aŭto faligis ŝin.

 

Maja malsaniĝis kaj havas altan temperaturon. Ŝia patrino diris, ke ŝi devas resti hejme. Morgaŭ ŝi vokos doktoron.

 

La doktoro venis je la naŭa horo por helpi al Maja.

 

– Diru “A” …montru viajn manojn … montru viajn piedojn … malvestu vin!

 

La doktoro ĉion bone rigardis kaj fine diris:

 

– Unu semajnon restu hejme kaj … ne iru sub aŭton. Trinku multan teon matene kaj vespere. Mi deziras, ke vi estu trankvila. Post unu semajno vi fartos pli bone. Mi venos por revidi vin.

 

– Sinjoro doktoro, ĉu mia bonega amiko Karlo povas veni vidi min?

 

– Hm, jes … jes. Li povas veni … sed ankaŭ li estu trankvila.

 

 1. Ĉiam malfrue

 

Marko dormis matene tre longe.

 

Kiam li vidis la sunon, subite li eksaltis. Ĉiam li malfruas, kiam li devas iri al la lernejo. Li scias, ke la instruistino malŝatas tion.

 

Sed hodiaŭ li ne volas malfrui.

Li rapide metis la vestaĵon. Rapidege li trinkis la kafon. Poste kun la libroj en la mano li kuris kaj saltis laŭ la strato. La homoj rigardis lin kaj diris: “Kia malsaĝa knabo.”

 

Baldaŭ li estis antaŭ la lernejo. Li volis eniri en la lernejon, sed li ne povis. Ĝi estis fermita. Li vidis nek instruiston nek gelernantojn.

 

Li eksidis antaŭ la lernejo kaj pensis: kio okazis?

 

– Diable, nun mi memoras! Hodiaŭ estas dimanĉo!

 

 1. Malbela tago

 

Hodiaŭ mia patrino estis tre maltrankvila. Mi venis el la lernejo kaj raportis al ŝi, ke mi ricevis malbonan noton. Ŝi diris: “Knabaĉo, vi devas pli multe laborigi vian kapon. Kiom da malbonaj notoj vi havas?.

 

Mi estis malĝoja.

 

– Iru en vian ĉambron kaj lernu! – ŝi diris.

 

Mi sidis en mia ĉambro, sed mi povis nek lerni nek legi. Miaj pensoj estis ĉe ludo kun miaj amikoj kaj ĉe sporto.

 

Mi diris al mi mem: Ĉu mi estas tiom malsaĝa, kvankam mi lernis multe?

 

Tiam la patrino eniris en la ĉambron kaj aŭdis miajn vortojn. Ŝi tuj respondis:

 

– Ne, mia kara, vi ne estas malsaĝa. La problemo estas, ke vi devas lerni multe pli. Tiam vi ne havos nur malbonajn notojn.

 

Ankaŭ nun mi ne havas ilin. Mi havas bonan noton pri muziko – mi diris.

 

La patrino subite ekridis. Tio denove plibeligis mian tagon. Sed la problemo tamen restis.

 

 1. Planoj pri veturado

 

Petro kaj Maria volis vojaĝi al alia lando en libertempo. Ili decidis iri al Italio, bela lando kun malnovaj urboj kaj aliaj belaĵoj. Ili estis feliĉaj:

 

– Kie estas mia vestaĵo? – ŝi demandis.

 

– Ni ne forgesu kunporti la libron por lerni Esperanton. Ni povus komenci jam en la vagonaro.

 

– En la vagonaro ni nenion faros, kara Petro. Ni veturos per aŭto. Mi havas sekreton: mia riĉa onklo Bonifacio plenumis mian deziron kaj donis al ni sian aŭton por uzo. Ĝi jam staras antaŭ la domo.

 

– Sed mi devas diri…

 

– Nenion diru, karulo, ni eksidu en la aŭton kaj veturu al Italio.

 

Petro kaj Maria sidis en la aŭto. Ankaŭ la vestaĵoj estis en la aŭto. Sed ili ankoraŭ sidadis kaj atendis.

 

– Do, karulo – ŝi diris – kial ni ne ekveturas?

 

– Karulino, ankaŭ mi havas sekreton. Mi veturigus la aŭton, sed mi ne scias. Mi neniam lernis tion.

 

 1. Familianoj

 

– Kiel rapide pasas tagoj! Morgaŭ estas la naskiĝtago de via patro, Marko. Alvenos kelkaj familianoj kaj geamikoj. Ĉu vi bonvolus iom helpi? Trovu iomete da tempo almenaŭ por ordigi vian ĉambron. Mi ŝatus kuiri ion bonan. Por la naskiĝtaga kuko mankas lakto en la hejmo. Necesas havigi iom da manĝaĵo el vendejo…

 

– Bone, mi aĉetumos por la naskiĝtago. Sed, anstataŭ sidi kaj manĝegi kun neinteresaj familianoj, mi ŝatus ekskursi kun klubanoj.

 

– Kun kiuj klubanoj? – diris la patrino kaj ĵetis iajn paperojn en paperujon.

 

– Morgaŭ frue kunvenas anoj de mia sporta klubo.

 

– Sed, kara mia, ĉu ĝuste morgaŭ vi devas foresti? Ĉu vi ne intervidiĝas kun viaj samklubanoj trifoje semajne?

 

– Ĉu mi rajtas ion proponi: Mi kunmanĝos kun la familianoj. Sed en la dua parto de la tago mi foriros kun miaj geamikoj. Post la kuko Maria kaj Petro certe parolos pri la malsukcesa veturado per aŭto. Malinterese! Mi ne plu volas tion aŭdi! Kial ni ne havas iun ideoriĉan onklon Bonifacio en nia familio?!

 

La patrino ridetis je liaj vortoj. Ŝi scias, ke Marko iom tro parolas hodiaŭ.

 

– Kara Marko, ne sufiĉas nur riĉeco de la ideoj. Necesas ankaŭ plena monujo por realigi ilin.

 

La patrino post iom da silento daŭrigis:

 

– Nu, antaŭ kelkaj minutoj telefonis Ana, ke ankaŭ ŝi vizitos nin morgaŭ. Ŝi tre ŝatas dolĉajn kukojn, kvankam ŝi atentos por ne dikiĝi.

 

Tuj Marko ŝanĝis la opinion. Sen Ana dum la ekskurso li estus tre soleca.

 

– Patrino, tiuokaze mi tamen pasigos la morgaŭan tagon hejme.

 

 1. La sentimulo

 

Estis vespero en Venecio. Centoj da homoj plenigadis la Sankt-Markan placon. Junuloj kaj militistoj, maristoj de sur la ŝipoj, elstaraj sinjorinoj, kaj junulinoj, alilandaj vojaĝantoj, ĉambristoj kaj gondolistoj – ĉiuj moviĝis al la urbomezo. Iom plue sed ne malproksime de la maro troviĝis malgranda placo. Fine de ĝi, proksime de la maro staris homo. Laŭ la vestaĵo oni facile povis ekscii, ke li estas gondolisto de iu riĉulo. Seninterese li rigardis la ĝojan hommulton. Subite rideto lumigis lian vizaĝon, kiam li ekvidis mariston, kiu alvenis el la flanko de la maro.

 

– Ĉu tio estas vi, Stefano? – ekkriis la gondolisto.

 

– Ĉiuj diras, ke vi falis en la manojn de la Turkoj.

 

– Vere. Ni renkontis unu el iliaj ŝipoj. Ĝi sekvis nin dum pli ol unu horo. Sed ne estas facile iri pli rapide ol nia ŝipo. Do, kiaj novaĵoj estas tie ĉi en Venecio?

 

– Nenio interesa – nur granda malfeliĉo por Pietro. Ĉu vi konas Pietron?

 

– Kompreneble, ke mi konas.

 

– Granda ŝipo subakvigis lian gondolon.

 

– Kaj kio pri Pietro?

 

– Lia gondolo subakviĝis. Okazis, ke ni troviĝis proksime, tiel ke Ĝorĝo kaj mi prenis Pietron en nian gondolon. En la sama tempo mia estro subakviĝis por helpi junulinon, kiu preskaŭ jam mortis kun sia onklo.

 

– Ho, tie estis junulino – kaj onklo?

 

– Lin ni ne povis helpi. Estis grava homo. Sed kio vin alvenigas en Venecion, amiko mia?

 

La maristo rapide ekrigardis sian amikon kaj komencis diri:

 

– Do, vi scias, Ĝino, mi alportis …

 

La gondolisto subite haltigis lin.

 

– Vidu. – li diris.

 

Tiam iu homo pasis apud ili. Li ankoraŭ ne estis tridekjara, kaj lia vizaĝo estis senkolora. Lia iro estis certa kaj facila. Lia vizaĝo estis malĝoja.

 

– Jakopo – diris Ĝino, kiam li ekvidis la homon – oni diras, ke multaj gravuloj donas sekretajn laborojn al li. Li scias tro da sekretoj.

 

– Kaj tial ili timas sendi lin en malliberejon – diris la maristo, kaj dum li parolis, li montris la domegon de la Doĝoj.

 

– Vere, multaj gravuloj bezonas lian helpon – diris Ĝino.

 

– Kaj kiom ili pagas al li por unu mortigo?

 

– Certe ne malpli ol cent monerojn. Ne forgesu, ke li laboras por tiuj, kiuj havas sufiĉe da mono por pagi al li. Sed, Stefano, en Venecio estas aferoj, kiujn estas pli bone forgesi, se vi volas trankvile manĝi vian panon.

 

Estis iom da silento kaj poste la gondolisto denove ekparolis:

 

– Vi venis ĝustatempe por vidi ŝipkuron.

 

– Ĝino – iu diris malforte proksime de la gondolisto.

 

– Sinjoro?

 

Don Kamilo Monforte, la estro de Ĝino senvorte montris al la gondolo.

 

– Ĝis revido – diris la gondolisto kaj prenis la manon de sia amiko.

 

 1. Nokta promeno

S-ro Pipelbom estis alta, dika, peza kaj larĝa. Tio donis al li havindan korpoforton, kaj lia grandula aspekto ludis ne etan rolon en la fakto, ke la plimulto el la homoj, se ne lin timis, certe respektis kaj almenaŭ pripensis antaŭ ol decidi malkontentigi lin.

 

Sed tio, kio estas ofte utila dumtage, prezentas per si malplaĉan ĝenon dumnokte en loko arboplena. Ĉefe kiam oni devojiĝis kaj ekstervoje iraĉas en nehoma sovaĝejo.

 

La dika, peza, alta larĝa korpo ne sukcesis pasi senbrue inter la arbetoj; krome tuŝi la naturaĵojn, ĝenerale malsekajn, meze de kiuj li malfacile paŝis, estis travivaĵo ne malofte doloriga kaj ĉiam malagrabla. Ju pli li antaŭeniris en la vivo – kaj ju pli antaŭeniris en la ĉe kastela arbaro des pli Adriano Pipelbom malŝatis la noktan naturon.

 

Viro kun okuloj, kiuj kapablis bone vidi en la mallumo, rigardis la malfacilan iron de nia industriisto. Li ridetis.

 

Apud tiu viro, en vestaĵo de policano, staris alia persono, en simila vestaĵo. Ĉi lasta estis virino.

 

“Ni iru,” la viro diris mallaŭte en la orelon de sia kunulino. “Nun estas la ĝusta momento.”

 

Ambaŭ paŝis direkte al la alta, larĝa, peza, dika persono. Ili zorgis fari kiel eble plej malmulte da bruo. Junaj, facilmovaj, ili preskaŭ plene sukcesis.

 

En ĉi tiu aĉa situacio, kie arboj sovaĝe ĵetis siajn malsekajn branĉojn rekte en la vizaĝon de la industriisto, kie multpiedaj bestetoj prenis liajn piedojn por promenejo, kie naturo faligis lian piedon plej dolorige en kavon plenan de akvo aĉodora, Adriano Pipelbom rapide alvenis al la penso, ke oni devas ĉi tie esti preta por iu ajn malplaĉa renkonto. Ion ajn li efektive atendis, krom homa voĉo. Kiam do voĉo aŭdiĝis tuj proksime, li faris, ekmire, belan surlokan salton, kiu movis lian koron, ŝajne, supren ĝis la buŝo.

 

“Kio?” li diris kun la provo sensukcese rekapti iom da trankvilo.

 

Sed la lumo de lampeto, kiun oni direktis rekte al liaj okuloj, malhelpis la repaciĝon. Krome, ŝajnis al li, ke la homformo, kiu tenis la lampon, surhavas vestojn policajn.

 

“Kion vi faras ĉi tie?” sonis la aŭtoritata voĉo.

 

“Mi … mi … nuuuu … eee …” fuŝparolis Pipelbom.

 

“Bonvolu paroli iom pli klare,” la alia diris eĉ pli grav-tone.

 

“Mi … mi … mi promenas.”

 

“Ha ha. Vi promenas en la bieno de la grafino de Montokalva, meze de la nokto. Ĉu la grafino vin invitis? Ĉu ŝi scias pri via ĉeesto ĉi tie?”

 

“N … nu … N … ne. Mi …”

 

“Mi do devas peti vin min sekvi.” Kaj li klarigis, ke ekde la fuŝa provo kapti la grafinon, fare de teroristoj, la polico kontrolas atente, kio okazas en la ĉirkaŭaĵo de la kastelo.

 

Al la industriisto ŝajnis, ke lia koro ĉifoje falis ĝis liaj piedoj. Li sciis, ke nur malfacile li povos trovi akcepteblan klarigon pri sia ĉeesto, kaj la ideo, ke la grafino ĉion scios, perdigis al li la malmulton da espero, kiu restis post la unuaj vortoj de la policano.

첨부파일 1

댓글 쓰기

비회원 프로필 이미지
댓글 0
91 건물 입구의 문화원 간판
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2020.02.11
 • 조회수 : 12
Kulturcentro 2020.02.11 12
90 그림으로 보는 에스페란토 문법 구조
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2020.02.11
 • 조회수 : 13
Kulturcentro 2020.02.11 13
89 Verda Koro / Julio Vagi파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.08.22
 • 조회수 : 121
Kulturcentro 2019.08.22 121
88 에스페란토 전자 도서관 관련 정보들
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.06.29
 • 조회수 : 124
Kulturcentro 2019.06.29 124
87 문화원 수업 단계별 참고 자료.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.06.26
 • 조회수 : 115
Kulturcentro 2019.06.26 115
86 유튜브에서 듣는 ‘200개의 좋은 문장들’
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.05.29
 • 조회수 : 161
Kulturcentro 2019.05.29 161
85 에스페란토 입문 교재 22쪽까지 읽기 녹음 파일파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.04.24
 • 조회수 : 170
Kulturcentro 2019.04.24 170
84 에스페란토 회화를 위한 기본 모형도를 활용하기 바랍니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.03.20
 • 조회수 : 218
Kulturcentro 2019.03.20 218
83 Noveleto de 10 jara knabo (tradukita en Esperanton)파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2019.02.03
 • 조회수 : 208
Kulturcentro 2019.02.03 208
82 2019년도 에스페란토 문화원 주간 강의 시간표
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.12.24
 • 조회수 : 228
Kulturcentro 2018.12.24 228
81 사랑이 있는곳에 신도 있다. (톨스토이)파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.11.12
 • 조회수 : 298
Kulturcentro 2018.11.12 298
80 Ĉina Novelo ‘Frosta Nokto’ 차가운 밤
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.10.22
 • 조회수 : 333
Kulturcentro 2018.10.22 333
79 La Verda Koro de Julio Baghy파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.08.27
 • 조회수 : 503
Kulturcentro 2018.08.27 503
78 경희대 2018년 1학기 기말 시험 안내 (Ekzameno de Univ.Kyunghee en 2018)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.06.06
 • 조회수 : 419
Kulturcentro 2018.06.06 419
77 ‘인어 공주’가 들어 있는 ‘Fundamenta Krestomatio’파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.23
 • 조회수 : 250
Kulturcentro 2018.05.23 250
76 자멘호프 번역 ‘인어공주 (La virino de maro) 유튜브에서 듣기
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.23
 • 조회수 : 252
Kulturcentro 2018.05.23 252
75 자멘호프가 직접 번역한 구약성경 ‘창세기’파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.15
 • 조회수 : 247
Kulturcentro 2018.05.15 247
74 에스페란토 문법 대전 (POMEGO)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.14
 • 조회수 : 247
Kulturcentro 2018.05.14 247
73 Lee Jung-kee kaj lia Esperanta chambro (Raportita de Jiang Limin el Ĉina Esperanto-ligo)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.11
 • 조회수 : 515
Kulturcentro 2018.05.11 515
72 경희대 2018년 1학기 중간 시험 안내 (Ekzameno de Univ.Kyunghee en 2018)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.04.11
 • 조회수 : 794
Kulturcentro 2018.04.11 794
71 ‘Verda Koro’ de Julio Baghy파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.03.29
 • 조회수 : 314
Kulturcentro 2018.03.29 314
70 La viro el pasinteco. Verkita de Julian Modest파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.03.17
 • 조회수 : 365
Kulturcentro 2018.03.17 365
69 오뇌의 무도 / 안서 김억파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.02.20
 • 조회수 : 344
Kulturcentro 2018.02.20 344
68 Tombejo Schleyer, kreinto de Volapuk파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.02.19
 • 조회수 : 342
Kulturcentro 2018.02.19 342
67 동인지 ‘폐허’ 에스페란토 표지파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.02.13
 • 조회수 : 349
Kulturcentro 2018.02.13 349
66 불교란 무엇인가? (PDF)파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.25
 • 조회수 : 312
Kulturcentro 2018.01.25 312
65 ‘La Bona Lingvo’ de Claude Piron파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.24
 • 조회수 : 304
Kulturcentro 2018.01.24 304
64 Enciklopedio de Esperanto (PDF)파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.23
 • 조회수 : 305
Kulturcentro 2018.01.23 305
63 Julian Modest 소설 읽기파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.10
 • 조회수 : 330
Kulturcentro 2018.01.10 330
62 Julian Modest 소설 읽기
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.10
 • 조회수 : 318
Kulturcentro 2018.01.10 318
61 문화원 주간 강의 일정표
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.01.04
 • 조회수 : 294
Kulturcentro 2018.01.04 294
60 호주 에스페란토 방송 듣기
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.12.26
 • 조회수 : 345
Kulturcentro 2017.12.26 345
59 에스페란토 학습을 위한 추천 누리집 추천!!!
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.12.24
 • 조회수 : 329
Kulturcentro 2017.12.24 329
58 경희대 2학기 기말시험 예상 문제 (12월 19일 시험)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.12.06
 • 조회수 : 422
Kulturcentro 2017.12.06 422
57 경희대 2학기 중간 시험 예상 문제및 보강 일정!!!
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.10.12
 • 조회수 : 686
Kulturcentro 2017.10.12 686
56 러시아어로 에스페란토 공부하기파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.10.09
 • 조회수 : 454
Kulturcentro 2017.10.09 454
55 문화원 교육 과정표파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.09.19
 • 조회수 : 542
Kulturcentro 2017.09.19 542
54 국제 선방 행사 책자입니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.07.17
 • 조회수 : 406
Kulturcentro 2017.07.17 406
53 국제명상 모임 최종 일정표파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.07.16
 • 조회수 : 414
Kulturcentro 2017.07.16 414
52 { Esperanto-eventoj en Azio kaj Oceanio en 2016 kaj 2017 }
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.07.12
 • 조회수 : 1225
Kulturcentro 2017.07.12 1225
51 본래부사, 전치사, 접두사, 접미사 외우기!!!파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.20
 • 조회수 : 488
Kulturcentro 2017.06.20 488
50 Esperanto ne estas nur lingvo파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.16
 • 조회수 : 452
Kulturcentro 2017.06.16 452
49 초보자들을 위한 일을꺼리파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.11
 • 조회수 : 436
Kulturcentro 2017.06.11 436
48 쉬운 읽을 꺼리 ‘Ili kaptis Elzan.을 소개합니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.11
 • 조회수 : 442
Kulturcentro 2017.06.11 442
47 쉬운 읽을꺼리 ‘Sentimulo’를 소개합니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.11
 • 조회수 : 444
Kulturcentro 2017.06.11 444
46 세계 대회 대비 회화 자료/ Esperanto estas tiel parolata.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.08
 • 조회수 : 489
Kulturcentro 2017.06.08 489
45 경희대 기말 시험 일정및 예상 문제
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.06.06
 • 조회수 : 649
Kulturcentro 2017.06.06 649
44 302기 수료 기념 사진파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.05.29
 • 조회수 : 470
Kulturcentro 2017.05.29 470
43 경희대 과제물 제출 안내
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.05.17
 • 조회수 : 642
Kulturcentro 2017.05.17 642
42 문화원 300기 기념 행사 기사파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.04.11
 • 조회수 : 540
Kulturcentro 2017.04.11 540
41 경희대 1학기 중간 시험 예상 문제및 보강 일정!!!
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.04.07
 • 조회수 : 1829
Kulturcentro 2017.04.07 1829
현재글 입니다. 문화원 초급후 과정 자료 (첨부 자료를 활용하시기 바랍니다.)파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.03.16
 • 조회수 : 764
Kulturcentro 2017.03.16 764
39 문화원 300기 기념 행사 (2017.4.1)에 초대합니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.03.03
 • 조회수 : 464
Kulturcentro 2017.03.03 464
38 가장 쉬운 회화책 Ĉu vi parolas Esperante? 를 추천합니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.03.02
 • 조회수 : 567
Kulturcentro 2017.03.02 567
37 컴퓨터에 에스페란토 자판 설치하기
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.03.01
 • 조회수 : 587
Kulturcentro 2017.03.01 587
36 299기 수료자 명단 (2017. 2월)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.02.21
 • 조회수 : 581
Kulturcentro 2017.02.21 581
35 경희대 2017학년도 1학기 에스페란토 강의 일정
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2017.01.05
 • 조회수 : 555
Kulturcentro 2017.01.05 555
34 Tra Norda Koreio al Seula UK! / 북한을 거쳐 서울 세계 에스페란토 대회장으로!파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.12.23
 • 조회수 : 495
Kulturcentro 2016.12.23 495
33 문화원 후원 회원 신청서파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.12.20
 • 조회수 : 449
Kulturcentro 2016.12.20 449
32 문화원 중급 수료증파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.12.20
 • 조회수 : 501
Kulturcentro 2016.12.20 501
31 Kurso-papero파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.11.12
 • 조회수 : 550
Kulturcentro 2016.11.12 550
30 새 인터넷 에스페란토 사전입니다.
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.11.12
 • 조회수 : 597
Kulturcentro 2016.11.12 597
29 2016 학년도 2학기 중간 시험 일자및 제출 과제물
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.10.10
 • 조회수 : 1199
Kulturcentro 2016.10.10 1199
28 2016년 아시아, 아프리카에서 열리는 행사 안내
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.10.03
 • 조회수 : 508
Kulturcentro 2016.10.03 508
27 에스페란토 인터넷 사전을 소개합니다.
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.09.28
 • 조회수 : 558
Kulturcentro 2016.09.28 558
26 자그레브 교육 방법에 따른 학습
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.09.27
 • 조회수 : 455
Kulturcentro 2016.09.27 455
25 컴퓨터 에스페란토자판 (Supersigno) 프로그램을 추천합니다.
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.09.26
 • 조회수 : 539
Kulturcentro 2016.09.26 539
24 접미사 -ebl 사용 예문파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.09.18
 • 조회수 : 449
Kulturcentro 2016.09.18 449
23 상관사표파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.08.21
 • 조회수 : 693
Kulturcentro 2016.08.21 693
22 제 8차 아시아 에스페란토 대회 안내자료파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.07.10
 • 조회수 : 665
Kulturcentro 2016.07.10 665
21 아프리카 대회 아시아 원정단 모집 안내 자료파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.06.26
 • 조회수 : 451
Kulturcentro 2016.06.26 451
20 290기 (2016.6월) 수강생 사진파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.06.19
 • 조회수 : 483
Kulturcentro 2016.06.19 483
19 세계 에스페란토 시각 장애인 누리집 주소
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.06.11
 • 조회수 : 503
Kulturcentro 2016.06.11 503
18 국제 에스페란토 공인시험(KER) 예상 문제파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.06.09
 • 조회수 : 550
Kulturcentro 2016.06.09 550
17 66-a UN/DPI. NGO-Konferenco파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.06.06
 • 조회수 : 472
Kulturcentro 2016.06.06 472
16 아프리카 속담집 소개 유튜브 https://www.youtube.com/watch?v=sitI6TemlAY&feature=youtu.be
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.04.06
 • 조회수 : 741
Kulturcentro 2016.04.06 741
15 인도네시아 반둥 발표 (이중기원장) 유튜브 자료 (Kiel funkciigi kulturcentron)
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.04.06
 • 조회수 : 657
Kulturcentro 2016.04.06 657
14 컴퓨터에 에스페란토 자판 설치 하는 방법
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.03.10
 • 조회수 : 963
Kulturcentro 2016.03.10 963
13 휴대폰에 에스페란토 자판 설치 방법입니다.
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.02.17
 • 조회수 : 762
Kulturcentro 2016.02.17 762
12 에스페란토를 잘할수 있는 10가지 방법
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.02.12
 • 조회수 : 550
Kulturcentro 2016.02.12 550
11 에스페란토 소개 유튜브
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.02.12
 • 조회수 : 503
Kulturcentro 2016.02.12 503
10 재밌게 공부하는 ‘에스페란토 입문’ 교재 자료입니다.파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.02.05
 • 조회수 : 566
Kulturcentro 2016.02.05 566
9 에스페란토 발표 100주년 기념 영상물
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.28
 • 조회수 : 505
Kulturcentro 2016.01.28 505
8 초급 강의 지도법 46
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.23
 • 조회수 : 864
Kulturcentro 2016.01.23 864
7 이중기원장 인터뷰 기사 28
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.22
 • 조회수 : 1073
Kulturcentro 2016.01.22 1073
6 에스페란토 입문교재 (14-77쪽)의 단어 (397개) 1
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.14
 • 조회수 : 612
Kulturcentro 2016.01.14 612
5 Esperanto-Eventoj, kiuj okazos en 2016 en Azio 71
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.14
 • 조회수 : 192039
Kulturcentro 2016.01.14 192039
4 ‘에스페란토 입문’책에 들어있는 단어 목록/Vortoj en ‘Baza lernolibro de Esperanto. 37
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2016.01.05
 • 조회수 : 2169
Kulturcentro 2016.01.05 2169
3 세계 협회 자원 봉사자 모집 / UEA INVITAS VOLONTULOJN
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2015.12.30
 • 조회수 : 1350
Kulturcentro 2015.12.30 1350
2 니트라 세계 대회 신청안내 / Aliĝu al Nitra UK en 2016
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2015.12.30
 • 조회수 : 1427
Kulturcentro 2015.12.30 1427
1 지금까지의 문화원 수료생 명단 / Kursanoj de SEK
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2015.12.11
 • 조회수 : 2658
Kulturcentro 2015.12.11 2658