Ani - Mira 번역

2018.06.09 13:36

Kulturcentro

조회 수17
 • Ani

Ani nenion sciis pri sia patrino, ŝi ne sciis ĉu havas patrinon aŭ ne – kaj neniun ŝi kuraĝis demandi. Ŝi pensis, ke se ŝi demandus paĉjon, li ekkoleregos. Tio estis granda sekreto, fermita per naŭ ŝlosiloj. Ani timis demandi pri la patrino kaj ĉiam ŝajnigis, ke ne havi patrinon ne estas strange. Ĉiuj infanoj havis patron kaj patrinon, sed Ani – nur patron kaj avinon, la patrinon de paĉjo, kiu loĝis kun ili. Ani sciis, ke la patrino ne forpasis, ke ŝi vivas kaj loĝas ie, sed kie – tio estis sekreto. La patrino neniam telefonis al Ani, neniam venis kaj Ani ne povis imagi, kia ŝi estas. Nokte, antaŭ ol endormiĝi, ŝi demandis sin: kia estas la patrino, ĉu ŝi havas nigrajn aŭ blondajn harojn, ĉu ŝi estas alta aŭ malalta, kun brunaj aŭ bluaj okuloj? Kion ŝi faras, kion ŝi studis, kie ŝi loĝas nun, kun kiu, kaj ĉu ŝi havas aliajn infanojn? Ĉu panjo pensas pri mi aŭ ŝi tute forgesis min kaj eĉ ne volas memori, ke ie ŝi havas filinon, kiu kreskas sen ŝi kaj senĉese meditas pri ŝi? Tiuj ĉi demandoj ĉiam maltrankviligis Anion. Iom post iom ili fariĝis pli kaj pli turmentaj, sed Ani ne kuraĝis malkaŝi tion al iu. Ŝia patro neniam eĉ vorton diris pri la patrino. La avino same silentis kaj kondutis tiel, kvazaŭ la patro neniam estus edziĝinta, kaj Ani venis de nenie. La avino kaj la patro ŝajne kredis, ke la cikonio alportis Anion, lasis ŝin sur la balkono de la loĝejo, de kie ili ambaŭ prenis ŝin kaj komencis zorgi pri ŝi kiel pri bela, delikata floro.

 

애니

 

애니는 엄마에 대해 아는 것이 아무것도 없었다. 그녀는 엄마가 있는지 없는지도 몰랐으며, 물어 볼 용기도 없었다. 만일 그녀가 엄마에 대해 아빠에게 물어본다면 그가 화낼 거라고 생각했다. 그것은 9개의 열쇠로 잠궈진 비밀이었다. 애니는 엄마에 대해 물어보는 것이 두려웠고, 그리고 엄마가 없는 것이 이상하지 않는 것 처럼 했다. 모든 아이들이 엄마, 아빠가 있지만, 애니는 아빠와 친할머니와 같이 살고 있었다.

 

애니는, 엄마는 돌아가시지 않았고, 어디에선가 살고계시지만, 그 곳이 어디인지는 비밀이라는 것을 알고 있었다. 엄마는 단 한 번의 전화도 없었고, 온 적도 없었으며, 그녀가 어떤 사람인지 조차 상상이 안됐다.

 

밤에 잠들기 전, 애니는 엄마가 어떤 사람인지 자신에게 물어보았다. ‘머리색은 검을까 아님 금발일까?’ ‘키는 클까? 적을까? 눈은 갈색일까 아님 푸른색일까?’‘ 엄마는 뭐하는 사람일까?’‘무슨 공부를 했으며, 지금 어디서 살고 있을까?’ ‘누구와 살고 있을까?’ ‘엄마에게 다른 아이들은 있을까?’ ‘엄마는 내 생각을 할까? 아니면 날 잊어 버렸을까?’ ‘엄마 없이 자라면서 끊임없이 엄마를 생각하는 딸이 있다는 것은 기억조차하고 싶지 않는 걸까?’ 이러한 궁금증들은 언제나 애니를 힘들게 했다. 그리고 이러한 생각들이 점점 그녀를 힘들게 하지만, 애니는 어느 누구에게도 털어놓을 용기도 없었다.

 

애니의 아빠는 엄마에 대해 단 한마디도 하신 적이 없었다. 할머니 역시 침묵하셨고, 마치 아빠가 결혼한 적이 없었던 것처럼, 애니는 어디에서도 오지 않았던 것처럼 행동하셨다. 할머니와 아빠는, 황새가 애니를 데려와서 집 발코니에 내려놓아서, 애니를 데려와 예쁘고 섬세한 꽃처럼 그녀를 돌보기 시작했다고 믿는듯했다.

 

Kiam Ani estis infano la patro banis ŝin, promenveturigis ŝin per infanĉareto, kaj kiam Ani malsanis, kun ŝi li iris al kuracisto. Li aĉetadis por ŝi ĉion, kion ŝi bezonis kaj kion ŝi deziris. Ankaŭ la avino kaj la onklino, la fratino de paĉjo, zorgis pri Ani.

 

Estis nature, ke ĉion Ani konfidis al paĉjo, interparolis kun li, demandis lin pri la aferoj, kiujn ŝi ne komprenas, kaj ŝi konfesis ĉion al li, kiam ŝi malgajis. La patro estis ŝia plej proksima persono kaj plej bona amiko. Ani ne havis veran amikinon. Jam en la elementa lernejo ŝi konstatis, ke la infanoj evitas ŝin. Ili komprenis, ke ŝi ne estas tia, kiel ili. La infanoj vidis, ke ŝi ne havas panjon, kaj ĉiam nur la patro akompanas ŝin al la lernejo kaj por ili tio estis stranga. Vane Ani provis amikiĝi kun iu knabino, sed ĉiam malsukcese. Ili rigardis ŝin suspekteme kaj preskaŭ ne babiladis kun ŝi, tial Ani sidis sola sur la lasta benko en la klasĉambro.

 

Kiam Ani volis amikiĝi kun iu knabino, ŝi ĉiam rememoris tre malagrablan okazintaĵon. La terura rememoro kvazaŭ haltigis spiradon, la sango kiel torento enfluis la cerbon, kaj ŝiaj okuloj nebuliĝis.

 

애니가 아이였을 때, 아빠는 그녀를 목욕시키고, 유모차에 태워 산책을 했고, 그리고 애니가 아팠을 때는 그녀를 데리고 의사에게 갔다. 그리고 그녀가 원하는 것과 필요한 것을 다 사주었고, 할머니와 삼촌, 고모 역시 애니를 돌보았다.

 

애니는 아빠를 믿고 모든 것을 상의하였고, 그녀가 이해되지 않는 일들은 아빠에게 물었고, 그녀가 슬플 땐 모든 것을 다 말하는 것 등은, 자연스러운 일이었다. 아빠는 그녀의 가장 가까운 사람이었으며 또한 가장 좋은 친구이기도 했다. 애니는 친한 여자 친구가 없었다. 이미 초등학교 때, 아이들이 그녀를 피하고 있다고 확신했다. 그 아이들은 그녀가 자기들과 같지 않다고 생각했다. 그녀가 엄마가 없으며 항상 아빠가 그녀를 데리고 학교에 왔으며, 그들에게 그것은 이상한 것이었다. 애니가 어느 한 아이와 친해지려고 해봤으나. 항상 실패로 끝나고 말았다. 그들은 그녀를 의심스럽게 바라보고, 그녀와는 거의 말을 안했음으로, 그녀는 교실 안 맨끝 벤치에서 혼자 앉아있었다.

 

애니가 어떤 여자아이와 친구가 되고 싶었을 때, 그녀는 항상 매우 안 좋은 일이 있었던 것을 기억했다. 숨이 멈춰질듯 끔찍한 기억, 격류처럼 피가 머리로 흘러 들어오고 그리고 그녀의 눈은 뿌옇게 흐려졌다.

 

 

 

 

 

Tiam Ani lernis en la kvara klaso de la elementa lernejo kaj iun printempan tagon, ŝi bone memoras, ke estis printempo, ĉar la herbo en la parko, antaŭ la domo, verdiĝis kaj la pomarbo floris kvazaŭ ornamita per blankaj girlandoj. Ani iris ludi kun infanoj, kiuj balanciĝis en la hamako antaŭ la domo. Kiam venis ŝia vico por sidiĝi en la hamakon, iu pli aĝa knabino, kiun Ani ne konis, forpuŝis ŝin kaj diris:

– For de ĉi tie! Via patrino estas putino. Ŝi forkuris kun alia viro.

Ani ne komprenis bone, kion diris la knabino, sed ŝi divenis, ke la vorto „putino” estas tre malbona. Ŝi ekploris kaj forkuris, ŝi haltis en la enirejo al la domo kaj laŭte ploris. Najbarino, preterpase, demandis ŝin, kial ŝi ploras, sed Ani ne respondis.

 • Ĉu vi falis kaj frapis brakon aŭ piedon? – maltrankvile demandis la najbarino, sed Ani nur ploris kaj eĉ unu vorton ne diris. Tiam la najbarino prenis ŝian manon kaj ili ambaŭ eniris la lifton. Poste ŝi sonorigis ĉe la pordo de la loĝejo. Eliris la patro de Ani kaj la najbarino diris al li:
 • Via filino staris en la enirejo kaj ploris. Io okazis al ŝi, tial mi venigis ŝin.
 • Dankon – respondis la patro, kaj poste li kun Ani eniris la loĝejon.

 

Kiam ili estis en la ĉambro, la patro forviŝis per manplato la larmojn de Ani, per malvarmeta akvo li lavis ŝian vizaĝon, sidigis ŝin ĉe la tablo kaj mallaŭte kaj kviete demandis:

 • Diru, kio okazis? Kial vi ploras? Ani silentis.
 • Ĉu vi falis? – plu demandis la patro ĉagreniĝante.
 • Ne – murmuris Ani.
 • Sed kio okazis?
 • Iu kna-bi-no, kna-bi-no – komencis Ani balbutante – diris, ke panjo estas putino kaj forkuris kun alia viro…

La vizaĝo de la patro fariĝis blanka kiel kreto, liaj lipoj komencis tremi kaj en la verdaj okuloj fulmis kolerego.

 • Kiu estas tiu knabino? – li demandis kolere.
 • Mi ne konas ŝin.

– Kiel ŝi povis! – preskaŭ ekkriis la patro kaj lia abrupta krio timigis Anin. – Kial vi ne diris al tiu aĉa knabino, ke vi ne havas patrinon, ke neniam vi havis patrinon, neniam vi vidis ŝin kaj ne konas!

Ani silentis kaj la patro provis reteni sian koleregon, sed lia vizaĝo pli kaj pli blankiĝis, kaj la okuloj brilis pli arde.

 

 

 

애니가 초등학교 4학년 수업을 받고 있는 어느 봄날에, 집앞 공원에 있는 풀들이 초록빛으로 변해가고, 사과나무에는 마치 하얀 화환으로 장식된 것처럼 꽃이 피었었기 때문에 그녀는 분명 봄이었음을 기억했다. 애니는 아이들과 나가서 집 앞에 있는 흔들 해먹에서 놀고 있었다. 그때 해먹에 앉으려고 그녀가 소리치자, 처음 본 어떤 나이 많은 여자아이가 그녀를 밀치며 말했다.

 

“저리가! 네 엄마는 매춘부야. 그 여자는 다른 남자랑 도망갔어.”

애니 는 그 여자아이가 무슨 말을 하는지 잘 이해하지 못했으나, 그‘매춘부’라는 단어가 매우 나쁜 말이라고 짐작했다. 그녀는 울면서 도망갔고. 집 앞에 도착해서는 소리내서 울었다. 이웃집 여인이 지나가면서 왜 울고 있는지 물었지만 애니는 대답하지 않았다.

 

“너 어디서 떨어져서 팔이나 발이 다친 거니?” – 이웃아주머니가 놀라서 물어봤으나 애니는 울기만할 뿐 한마디도 하지 않았다. 그때 아주머니는 그녀의 손을 잡고 같이 엘리베이터를 타고 가서, 집 문을 두드리자 애니의 아빠가 나오시고 이웃집 여인은 아빠에게 말하였다.

 

“당신 딸이 안에서 울고 있었어요. 무슨일이 있었는지… 그래서 내가 그녀를 데려 왔답니다”.

 

“감사합니다”.아버지는 대답한 후 애니를 데리고 집으로 들어갔다.

 

방으로 들어가서, 아빠는 손바닥으로 눈물을 닦아주고, 찬물로 그녀의 얼굴을 씻기고, 테이블 옆에 그녀를 앉힌 후 조용히 물어봤다.

 

“말해봐, 무슨일이야? 왜울고있어?”애니는 아무 말도 없었다.

“어디서 떨어졌어? ”아빠는 안쓰럽게 물어 봤다.

 

“아니”애니는 중얼거렸다.

 

“그럼 무슨 일이 있었던 거야?”

 

“어떤..애..가, 어떤..애..가…”애니가 더듬거리며 말하기 시작했다. “엄마가 매춘부이고 다른 남자랑 도망갔대.”

 

아빠의 얼굴이 분필처럼 하얘졌고, 그의 입술은 떨리고 그의 눈은 노여움으로 번쩍였다.

 

“그 애가 누구니?”그가 화가 나서 물었다.

 

“난 모르는 아이예요.”

 

“어떻게 그럴 수가!”아빠가 급작스럽게 소리치자 애니는 무서웠다.

 

“왜 너는 그 계집애에게 넌 엄마가 없고, 엄마가 한번도 없었고, 본적도 알지도 못한다고 말하지 않았니!”

 

애니는 아무 말도 하지 않았고, 아빠는 화를 억누르려고 했으나, 그의 얼굴은 점점 더 하얘지고 눈은 더 불같이 타올랐다.

 

Post ĉi tiu okazintaĵo Ani decidis neniam plu aŭdigi la vorton „panjo”. Pasis jaroj, plenaj je demandoj sen respondoj. Printempe antaŭ la maturiĝa ekzameno en la gimnazio, Ani ekamis junulon, kies nomo estis Ljudmil. Li neniam demandis ŝin pri ŝia patro, nek pri la patrino. Por Ani Ljudmil estis la plej bela kaj bona junulo en la mondo. Li havis grandajn, brunajn okulojn, molajn krispharojn kaj fortikan, malrigidan korpon, li estis sportisto, kuranto, kaj Ani sentis agrablan tremon, kiam ŝi observis lin vetkuranta. Li kvazaŭ flugis super la kurejo kiel gepardo. Nenio estis pli bela kaj pli vidinda ol la kurado de Ljudmil, kies piedoj kvazaŭ ne tuŝis la teron, kaj li ŝvebis en la aero. Ani ofte demandadis sin, kial Ljudmil ekamis ŝin. Ja ŝi ne estis la plej bela knabino en la klaso. Vere ŝiaj okuloj similis al kaŝtanoj kaj haroj estis longaj kaj pezaj, sed estis aliaj knabinoj kun similaj okuloj kaj haroj. Eble Ljudmil ekamis ŝin, ne ĉar ŝi estas bela, sed verŝajne tial, ke ŝi estis la plej silentema knabino en la klaso. Ani daŭre sidis sola sur la lasta benko en la klasĉambro kaj preskaŭ kun neniu interparolis. Kiam Ani komencis pli ofte renkontiĝi kun Ljudmil kaj malfrue vespere revenadis hejmen, ŝi decidis diri al la patro, ke ŝi jam havas amikon.

 • Bone – diris la patro.

– Mi volus sabate inviti lin hejmen por konatigi vin al li. – proponis Ani.

 

이 일이 있고 난 후, 애는 더욱 엄마라는 단어는 말하지 않기로 결심했다. 대답 없는 궁금증만 가득인 채 몇 해가 지나갔다. 고등학교 졸업시험이 있기 전 어느 봄에, 애니는 리우드밀이라는 한 청년을 사랑하기 시작했다 . 그는 그녀의 아버지에 대해서도 어머니에 대해서도 한 번도 묻지 않았다.

 

애니에게 리우드밀은 이세상에서 가장 멋있고 좋은 청년이었다. 그는 큰 갈색눈과 부드러운 곱슬머리, 그리고 강인하고 굴곡있는 몸을 가지고 있으며, 그는 스포츠인으로 달리기선수였다. 애니는 그가 경주하는 것을 지켜볼 때마다 기분 좋은 떨림을 느꼈다. 그는 마치 치타처럼 경기장 위를 날아다녔다. 발이 땅에 닿지 않는 것처럼 달리는 리우드밀의 경주보다 더멋지고 볼만한 것은 없었고, 그는 공중에서 날아다녔다. 애니는 종종 리우드밀이 왜 자신을 사랑하게 됐는지 묻곤 했다. 그녀는 학급에서 가장 예쁜아이도 아니었다. 솔직히 알밤과 비슷한 그녀의 눈, 길고 무거운 머리, 그건 다른 아이들도 마찬가지였다. 아마도 리우드밀은, 그녀가 예뻐서가 아니라, 학급에서 가장 조용한 성격의 아이라서 인 듯했다. 애니는 여전히 교실 맨 끝 벤치에 혼자 앉아있고, 거의 아무하고도 대화를 나누지도 않았다. 그녀가 점점 자주 리우드밀을 만나기 시작하고 점점 더 늦게 집으로 돌아오곤 했을 때, 그녀는 아빠에게 남자친구가 있다고 말하기로 결심했다.

 

“좋아”아빠가 말씀하셨다.

 

“토요일에 그를 집으로 초대해서 아빠에게 소개하고 싶어요” 애니가 제안했다.

 

아빠는 그저 고개를 끄덕일 뿐 아무 말도 하지 않으셨다.

 

Sabate Ani venigis Ljudmilon kaj kiam ili eniris la loĝejon, Ani surpriziĝis. La patro sole kaj tre atente preparis ĉion por la renkontiĝo kun la gasto. La granda tablo en la ĉambro estis kovrita per blanka tuko kaj sur ĝi troviĝis teleroj, glasoj, boteloj. La patro mem faris salatojn, aĉetis viskion, vinon, senalkoholajn trinkaĵojn. Sur la tablo staris vazo kun freŝaj lekantoj, kiuj flaviĝis kiel etaj sunoj.

Ljudmil estis iom embarasita, streĉita kaj liaj movoj similis al la movoj de homa figuro, skulptita en lingo(ne ligno??). La patro tamen kuraĝigis lin, dirante, ke li ĝojas, ke Ljudmil estas la amiko de Ani, li demandis, pri kio la knabo volus okupiĝi en la estonteco, ĉu li studos aŭ laboros. Ljudmil mallaŭte respondis al la demandoj, sed iom post iom li trankviliĝis, kaj ili ambaŭ – komencis interparoli pri sporto. Ani estis feliĉa, ke la patro kaj Ljudmil kondutas kiel bonaj malnovaj amikoj.

Ljudmil kaj Ani diplomiĝis kaj decidis fianĉiĝi. Ili priparolis la daton de la festo kaj Ani decidis, ke ĝi estos la plej bona okazo por ekkoni la patrinon.

 

„Ja ŝi estas mia patrino” – pensis Ani. – „Mi havas nur unu patrinon kaj mi devas ekscii, kiu ŝi estas.”

 

Iun vesperon Ani sidiĝis ĉe la tablo antaŭ la patro kaj komencis la interparolon, kiun ŝi prokrastadis de tiom da jaroj. La patro rigardis ŝin kaj laŭ ŝia mieno li divenis, ke la interparolo estos grava.

– Nu, komencu – li diris.

– Vi scias, ke Ljudmil kaj mi jam fiksis la daton de la fianĉiĝo – ekparolis Ani.

– Jes.

– Mi volas inviti mian patrinon al ĉi tiu festo.

La patro estis surprizita, sed nenion li diris, strabante la teleron antaŭ si. Post momento li malrapide respondis:

Mi malpermesis al via patrino, ke ŝi alproksimiĝu, mi malpermesis al ŝi renkontiĝi kun vi, telefoni al vi, alparoli vin. Ŝi vere forkuris kun alia viro kaj forlasis vin kaj min, sed vi jam estas plenkreska kaj mem decidu.

-Jes – diris Ani – mi bone komprenas, ke vi ne povas tion pardoni al ŝi. Mi amas vin kaj kulpigas pri nenio, sed mi pardonos al ŝi, sendepende de ŝia faro kaj malgraŭ, ke tiom da jaroj ŝi ne interesiĝis pri mi.

Ani rigardis la patron kaj eksentis, ke li haltigis spiradon, ke la sango kiel torento enfluis lian cerbon, kaj la okulojn kovris nebulo, kiel iam, en tiu ĉi tago, kiam nekonata knabino diris al ŝi, ke la patrino forkuris kun alia viro.

 

Sofio, en julio 2014

 

 

 

 

토요일에 애니가 리우드밀을 집으로 데려왔을 때, 애니는 깜짝 놀랐다. 이 만남을 위해서 아빠는 혼자서 매우 세심하게 모든 것을 준비하셨던 것이었다. 방안에 있는 큰 테이블은 하얀 천으로 덮여있었고, 그 위에는 접시와 과자들 그리고 마실 것들이 준비되어 있었다. 아버지는 직접 샐러드를 만들고 비스켓과 와인과 무알콜음료들을 사셨다. 그 테이블 위에는 작은 해처럼 노랗고 싱싱한 마거리트(데이지의일종)가 꽃병에 꽂혀있었다.

 

루이드밀은 조금 어색하고 긴장돼서 마치 나무로 조각한 사람처럼 행동했으나, 그럼에도 아버지는 루이드밀이 애니의 친구여서 기쁘다고 말씀하신 후, 그는 루이드밀에게 미래에 뭘 하고 싶은지, 공부를 계속하고 싶은지, 아니면 일을 하고 싶은지 용감하게 묻기도 하셨다. 루이드밀은 작은 목소리로 대답하였으나, 점점 편해져서 그들은 스포츠에 대해 이야기를 나누었다. 애니는 아버지와 루이드밀이 마치 오랜 친구처럼 행동하는 것이 무척 행복했다.

 

루이드밀과 애니는 학교를 졸업했고, 그리고 약혼하기로 결정했다. 그들은 약혼 날자에 대해 이야기 한 후, 애니는 그것이 엄마에 대해 알 수 있는 좋은 기회가 될 거라고 생각했다.

 

‘진짜 우리엄마, 나의 하나뿐 인 엄마가 누구인지’알아야 된다고 생각했다.

 

어느 날 저녁, 애니는 아버지랑 테이블에 앉아서 오랫동안 미뤄왔던 이야기를 꺼내기 시작했다. 아버지는 그녀의 표정을 보면서 아주 중요한 이야기 일거라고 짐작했다

 

“시작해봐라”아빠가 말씀하셨다.

 

“아빠도 알다시피, 루이드밀과 제가 약혼날자를 잡았잖아요” 애니가 말을 꺼냈다.

 

“그래”

 

“이 약혼식에 엄마를 초대하고 싶어요.”아버지는 놀라긴 했으나, 앞에 놓여 진 접시를 바라보며 천천히 말씀하시기 시작했다.

 

“내가 네 엄마에게 나타나지도 말고, 널 만나지도 말고, 너에게 전화를 하거나 말도 하지 말라고 하였단다. 네 엄마는 정말로 다른 남자를 만나 너와 나를 버리고 떠났단다. 그러나 너도 이제 다 컸으니 네가 알아서 결정 하려므나.”

 

“네 ”애니가 말하였다. “ 왜 아버지가 엄마를 용서할 수 없는지 잘 알겠어요. 난 아버지를 사랑하고, 그 어떤 것도 비난 할 수 없어요. 그러나 엄마가 그렇게 오랫동안 나에게 무심했음에도 불구하고 상관없이 난 엄마를 용서할거예요.”

 

애니는 아버지를 바라보면서, 지금 아버지가 그 어느 날 잘 알지도 못하는 여자애가 네 엄마는 다른 남자랑 도망갔다고 말했던 그 어느 날처럼, 피가 머리로 쏠리어 숨이 멈춰지며, 눈도 뿌옇게 흐려지는 것을 느낄 수 있었다. (소피아. 2014년 7월)끝.

 

(안 정희/2018.05.23./010-2167-9508/jeonghi.an@gmail.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

댓글 쓰기

비회원 프로필 이미지
댓글 0
27 아코디언 – Vigla파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.06.10
 • 조회수 : 27
Kulturcentro 2018.06.10 27
26 꿈을 선물해 주는 남자- Sanulo파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.06.10
 • 조회수 : 34
Kulturcentro 2018.06.10 34
현재글 입니다. Ani – Mira 번역파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.06.09
 • 조회수 : 17
Kulturcentro 2018.06.09 17
24 놀라움 — Animo파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.18
 • 조회수 : 41
Kulturcentro 2018.05.18 41
23 중급반 번역 순서
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.05.03
 • 조회수 : 50
Kulturcentro 2018.05.03 50
22 마술사 / Amira파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.04.28
 • 조회수 : 56
Kulturcentro 2018.04.28 56
21 사랑- Atena파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.04.11
 • 조회수 : 88
Kulturcentro 2018.04.11 88
20 늑대 /Sonorilo파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.04.11
 • 조회수 : 80
Kulturcentro 2018.04.11 80
19 비행 / Matena파일 첨부됨
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.04.10
 • 조회수 : 69
Kulturcentro 2018.04.10 69
18 Nora / Mondano
 • 작성자 : Kulturcentro
 • 작성일 : 2018.03.19
 • 조회수 : 99
Kulturcentro 2018.03.19 99