Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

세계협회 소식 600호
Gazetaraj Komunikoj de UEA

kuneGazetaraj Komunikoj de UEA
N-ro 600
2015-12-29
=================================================================

Enhavo:

1. Alighu favorpreze al la 101-a UK – vi certe loghos favorpreze!
2. UEA invitas volontulojn

* * * * *

ALIGHU FAVORPREZE AL LA 101-A UK – VI CERTE LOGHOS FAVORPREZE!

La 31-an de decembro finighos la plej favorpreza alighperiodo de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto, okazonta en la slovaka urbo Nitro de la 23-a ghis la 30-a de julio 2016. La 1-an de januaro la kotizoj plialtighos, pro kio Petro Balaž, prezidanto de la Loka Kongresa Komitato, konsilas ankorau kapti la okazon por shpari che la aligho.

Plej multe shparas la individuaj membroj de UEA, char por ili validas rabatitaj kotizoj. Kiu ne jam estas membro, povas (re)membrighi samtempe kun la kongresa aligho. La plej malmultekosta kategorio, Membro kun Gvidlibro, ne rajtigas je rabato, sed la kotizo de Membro kun Jarlibro estas ech malpli alta ol la ekstra pago por ne-membroj che la UK-aligho.

Petro Balaž aldonas, ke la loghado dum la 101-a UK estos tre malmultekosta. “Ekzistos tranoktebloj en studentaj hejmoj kun prezoj de 7 ghis 12 EUR por nokto. La plej malaltpreza tutsemajna restado en studenta hejmo kostos nur 49 EUR en dulita kaj 81 EUR en unulita chambro. Do, la kongreso estos eltenebla finance – kaj certe partopreninda enhave”, promesas la prezidanto de LKK.

Por ebligi partoprenon ankau al kiel eble plej multaj esperantistoj, precipe el orienteuropaj landoj, por kiuj alie tio estus finance apenau ebla, UEA alvokas por solidaraj mondonacoj. Oni povas sendi ilin pere de kiu ajn el la pagmanieroj che http://www.uea.org/alighoj/pagmanieroj (bv. klare indiki la celon, ekz. “helpo Nitro”).
Reta alighilo de la 101-a UK: http://www.uea.org/kongresoj/alighilo

Membro-alighilo de UEA: http://www.uea.org/alighoj/alighilo
* * * * *

UEA INVITAS VOLONTULOJN

Ighu plentempa volontulo en la Centra Oficejo de UEA en Roterdamo. Esti volontulo signifas ne nur grave kontribui al la Esperanto-movado, sed estas samtempe persona plirichigho. La volontuloj laboras en la koro de la Esperanto-movado – la Centra Oficejo de UEA kaj TEJO, povas kunlabori pri tre interesaj projektoj, partoprenadi aranghojn kaj kunlabori en la tutmonda medio. La maksimuma dauro de la volontulado dependas plej forte de la vizaj kondichoj, kiel minimumo estas preferinde, ke la volontuloj restu almenau 2 monatojn. Kiel volontulo vi certe lernos memstare labori kaj povos profundigi viajn spertojn, interalie en la sube menciitaj taskoj.

La laboro povos konsisti ekzemple el:

•       reprezentado kaj informado dum kongresoj, kunvenoj kaj seminarioj
•       subteno de la organizado de kongresoj, kunvenoj kaj seminarioj
•       jhurnalistaj aktivajhoj: uzo de sociaj retoj kaj aliaj iloj por plibonigi la informfluon
•       prizorgi kontaktojn kun membroj, partneroj kaj la ghenerala publiko
•       asisto en projektmastrumado
•       prizorgo de la arkivoj kaj biblioteko
•       kunlaboro kun la estraranoj kaj aliaj aktivuloj de UEA
•       individuaj projektoj komencitaj de la volontulo
•       tenado de kontakto kun la loka komunumo
•       kreado, prizorgado de retejoj
•       partopreno en la preparado de diversaj gazetaraj materialoj

La ideala kandidato:

•       havu bonan (almenau C1-nivelan) scipovon de Esperanto (legan, skriban kaj parolan); scipovo de aliaj lingvoj estos pozitive konsiderata
•       estu sperta pri komputil-uzado (retposhto, interreto, tekstprilaborado, ktp)
•       estu preta aktive kunlabori kun aliaj aktivuloj

La volontuloj eklaboros plej frue en majo 2016 por prefere unu jaro, tamen eblas interkonsenti pli malfruan komencon (ghis septembro), kaj ankau pli mallongan volontuladon. Ili ricevos poshmonon kaj manghmonon.

Se vi volas kandidatighi, sendu retposhte al volontuloj@co.uea.org la jenajn dokumentojn (en Esperanto):

•       vivresumon (priskribantan viajn studojn, kursojn, spertojn movadajn kaj ekstermovadajn, ktp)
•       motivighan leteron (priskribantan kial vi volas volontuli, kiaj taskoj estas plej proksimaj al vi, plej entuziasmigas vin, kaj kiam vi povos komenci la volontuladon)
•       informon pri la viza situacio de la kandidato por volontuli en Nederlando
•       laueble pruvilojn de la supre postulataj kapabloj
•       laueble rekomendletero(j)n, ekz. de landa Esperanto-organizajho

La limdato por sendi kandidatighon estas la 10-a de januaro 2016, ghis la 23:59 lau la horzono de la Centra Oficejo. Do, ne maltrafu la shancon!

Se vi havas aldonajn demandojn pri la programo, ne hezitu skribi al volontuloj@co.uea.org.
* * * * *댓글 쓰기(Lasi Respondon)