Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

로타리클럽과 에스페란토의 만남
Renkontiĝo de Rotario kaj Esperanto

Prelego en Rotaria Klubo
로타리클럽 초청 강연

 

작년 12월 4일 서울 남대문 로타리클럽의 초청으로 에스페란토에 대한 강연을 하였습니다.  이날 강연을 계기로 에스페란토 공부를 시작한 Emisto 전창성님은 훌륭한 에스페란티스토로 성장하고 있습니다. 2016년 한국에서 열리는 세계 로타리 대회와 2017년 서울에서 열리는 세계 에스페란토 대회를 앞두고 에스페란토와 로타리의 만남을 통하여 언어의 장벽을 넘어 인류가 형제로서 자유롭게 대화나누는 날을 기대해 봅니다.

LEE Jungkee estis invitita de Seula Namdemun-a Rotaria Klubo kiel preleganto pri Esperanto en la 4-a de decembro, 2014. LEE prelegis dum duona horo kun la temo ‘Internacia lingvo Esperanto en interreta epoko’. En la komenco de la prelego LEE parolis kun s-ino Ilia, prezidantino de Indonezia Esperanto-Asocio per skajpo por montri aktualan utilecon de Esperanto al la rotarianoj. La prezidanto de la klubo estas s-ro LEE Sung-woo, estrarano de Korea Esperanto-Asocio. En la prelego prof. LEE Young-koo, prezidanto de Korea Esperanto-Asocio kaj s-ino Natura Joung Hyeon-ju, estrarano pri internacia fako de KEA ĉeestis kiel gasto. Post la prelego la ĉeestantaj rotarianoj ĵetis multajn demandojn pri Esperanto kun intereso. Pluraj personoj jam volas lerni Esperanton. Laste en esperantujo naskiĝis Reta Esperanto-Rotaria klubo,kio estas tre bona signalo por amika kunlaboro inter du samcelaj organizaĵoj.

Post prelego en Rotaria Klubo

 댓글 쓰기(Lasi Respondon)