Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

21차 이스라엘 에스페란토 대회 (2020.4.2-4.5)
La 21-a Isralea Kongreso de Esperanto okazos!

21차 이스라엘 에스페란토 대회를 안내합니다. 자세한 내용은 아래 안내를 참고하기 바랍니다.

La 21-a Israela Esperanto-kongreso

Tel-Avivo invitas al la 21-a Israela Kongreso ! 20 jarojn post la 85-a UK

Kongresa programo (Supren)

 • Aliĝu!

 • Provizora programo

 • Ĵaudo 2-4

 • 14:00 – 16:00 Alveno,Reĝistriĝo al la kongreso,ricevo de ĉambroj
 • 16:30 – 17:00 Inaŭguro,Klarigoj
 • 17:00 – 17:45 Moŝe Ben-Porat – Metodologioj de Evoluigi de Intelekta kapitalo
 • 17:45 – 18:30 Doron Modan – L’espero,l’obstino kaj la pacienco
 • 18:30 – 19:00 Euhenio Kovtoniuk – E-O en Slovenio
 • 19:00 – 20:30 Vesprmanĝo
 • 20:30 – 22:00 Koncerto de Bronŝtein, kaj Sergeo La terura , Enrica
 • vendreso 3-4

 • 7:00 – 9:00 Matenmanĝo
 • 9:00 – 15:00 ekskurso al malnova Jafo: Rameso,Sankta Petro kaj Napoleono
 • 16:00 – 16:30 martha Otto ‘Cirklo de Paco’ interaktiva babilado
 • 16:30 – 17:15 Georgo Handzlik kaj Dominika – koncerto ‘Patro kaj filino’
 • 17:17 – 18:00 Sasa Pilipovic – Kabaredo pri aĝo kun koncerto de ciganaj kantoj
 • 18:00 – 18:30 Amri Wandel – Novaj Planoj ĉe UEA kaj la UK en Montrealo
 • 18:30 – 19:00 Biruta Rosenfelde – Historio de BET
 • 19:00 – 20:30 Vesprmanĝo
 • 20:30 – 22:00 Koncerto de A.M.U (Unkraina kantoj)
 • Sabato 4-4

 • 7:00 – 9:00 Matenmanĝo
 • 9:00 – 15:00 pieda ekskurso al la apuda Jarkon-Parko kaj Malnova haveno
 • 16:00 – 17:00 Laborgrupo pri Eŭritmio kun Tali
 • 17:00 – 18:00 Renkontiĝo kun la fama verkisto Dina Rubina kaj Mikaelo Bronstein
 • 17:00 – 18:00 Prelego
 • 18:00 – 19:00 Ferma Kunveno
 • 20:30 – 22:00 Koncert-prelego “Historio de E-movado en Sovietio de kantoj de M.Bronŝtejn kaj A.M.U”
 • Dimanĉo 5-4

 • 7:00 – 9:00 Matenmanĝo
 • 9:00 kisoj brakumoj adiaŭoj kaj komenco de la PostKongresa Ekskurso
 • 16:00 Reveno al Tel-Avivo
 • (Partoprenantoj de la postkongreso restos en gastoj en Jerusalemo)
Programkosto (lokalanoj ): Ĝis 31-decembro-2019: 100 ŝikloj . Poste: 150 ŝikloj

Kongresejo (Supren)

Gastejo Bnei Dan lokita plej centre en Tel Avivo.
Tri noktoj kun matenmanĝo en por unu persono en du-persona ĉambro: 280 euro ĝis 31-12-2019.Poste 300 euro.
ELI membroj : 3 noktoj en dulita ĉambro : 1007 ŝikloj po persono, unu persono : 1346 ŝikloj, en tri personaj ĉambro : 894 po persono. du noktoj : 1 persono : 934 , 2 personoj : 680 po unu , 3 : 605 po unu.
Ĉiuj prezoj inkluzivas tranoktadon,enirkostojn,transportadon,
matenmanĝojn.

Postkongreso ekskurso (Supren)

P1: La sudo kaj Jordanio 5-10/4 600 Euro
P1a: sen Jordanio 5-8/4 400 Euro
P2: La nordo 10-12/4 300 Euro

 • P1 – La sudo kaj Jordanio

 •  5.4 Jerusalmo: Oliva Monto, la Templa-Monto kaj la Ora Kupolo, Via Doloroza, La Tomba preĝejo, la Juda Kvartalo kaj la Okcidenta Muro.
 •  6.4 Beit Leĥem, Jeriĥo, Ein Gedi, banado en la Morta Maro, tranokto: Masada.
 •  7.4 Frumatena grimpado de Masada, veturado al Eilat tra la Arava dezerto, tranokto:Eilat
 •  8.4 Jordanio: ĵipa safario en Wadi Rum, dezerta ĉe-beduena tranokto.
 •  9.4 Petra. vespere reiro al israelo. Tranokto:Eilat
 • 10.4 Frumatena veturado de Eilat al Tel Aviv
 • P2 – La Nordo

 • 10.4 Daŭrigo al Haifa.Posttagmeze:La panoramo de al Bahai jardenoj,Stela Maris,la Germana Kolonio. Tranokto:Haifa
 • 11.4 Nazareto,kapernaum,Magdala,Lago de Galileo. Trankokto:Haifa
 • 12.4 Akko: La kruc-kavaliraj fortikaĵoj (Unesko),la bazaro,la maraj muregoj.
 • Trajna veturado al Tel Avivo aŭ al la flughaveno

 

2 – 5. aprilo, 2020

Israela Kongreso de Esperanto 

en Tel-Aviv-

La kongreso havos riĉan internacian artan programon: Bronŝtejn, Zuzana kaj la ukraina ensemblo A.M.O.

Estos 3 duontagaj ekskursoj. Eksterlandaj gastoj povos kombini la Mezorientan Kunvenon de MONA en Turkio (27-30.3.2020

https://uea.org/vikio/

La_dek-tria_Mezorienta_Kunveno_en_Turkujo ) kun la Israela Kongreso kaj postkongreso (5-12. aprilo) por du-semajna Esperanto-festeno.

Organizas: Esperanto-Ligo en Israelo (ELI)