Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

21차 국제 에스페란토 의학자 대회 (2020.7.16-19)안내!
21-A INTERNACIA MEDICINA ESPERANTO KONGRESO!

21차 국제 에스페란토 의학자 대회가 2020년 7월 16일부터 19일까지 헝가리 도시  Hódmezővásárhely 에서 열립니다. 의학계에 종사하는 모든 에스페란티스토들이 참석할수 있으니 자세한 내용은 아래 안내를 참고하기 바랍니다.

21-A INTERNACIA MEDICINA ESPERANTO KONGRESO

inter 16-a kaj 19-a de julio, en jaro 2020

Urbo Hódmezővásárhely (regiono Csongrád), Hungario

info.21aIMEK@gmail.com

farago.kata@espmed.hu

 

…………………………………………………………………………………….

Organizanto:

UNIVERSALA MEDICINA ESPERANTO ASOCIO    (UMEA)

………………………………………………………………………………

Ĉefaj temoj:  esperante – angle – hungare

Interrilatoj de naturo kaj la homaro – la prevento – terapio – rehabilita laboro

Aktualaj metodoj de kuracado de psikaj malsanoj

……………………………………………………………………………….

Provizora programo:

16-a de julio, (ĵaŭde), 2020: alveno, registrado, urborigardado

17-a horo    SOLENA INAŬGURO – prelegoj  kaj kulturaj programoj

19:30-a horo        Vespermanĝo, kaj kongresa balo

17-a de julio, (vendrede)  2020:

9:00-12:00:     Prelegoj en 3 sekcioj

12:30-14:00: Tagmanĝo

14:30-17:30:       Prelegoj en 3 sekcioj

19:30-a horo      Vespermanĝo – eble en urbo Szeged

 

18-a de julio, (sabate) 2020

9:30 – 10:00         Resumo de kongresaj temoj

10:30 – 12:00           Oficiala fermo de  21-a IMEK

12:30 – 14:00      Tagmanĝo

Ekde 15-a horo        Ekskurso al urbo Szeged. Kultura programo, vespermanĝo en urbo Szeged.

19-a de julio (dimanĉe) 2020

Forveturo (laŭbezono ni organizas ankoraŭ ekskursajn programojn)

…………………………………………………………………………………….

Aliĝkotizo: 60 /sesdek/ eŭroj por kongresanoj –

por diversaj programoj – ne kongresanoj/ gastoj  – laŭprograme estos la kotizo.

Por la loĝkosto kaj manĝado (pri diversaj eblecoj) ni donos detalajn informojn por aliĝontoj.

…………………………………………………………………………………..

Interesiĝo kaj aliĝo ĉe  LKK:   s-ino Katarina FARAGÓ

info.21aIMEK@gmail.com

farago.kata@espmed.hu

…………………………………………………………………………………..

En la aliĝilo kiun mi sendos al la aliĝanto pri kiu oni devos respondi:   nomo, adreso, atingebleco, alven- kaj forvetur-tempo, prezo de la menditaj loĝejoj, manĝaĵoj – laŭ deziro kaj nepre devos sendi la titolon de la prelego, kaj nepre devos sendi la tutan preleg-tekston ĝis 15-a de junio, 2020, ke ni povu aperigi en la kongresa libro.

En la programkajereto, alvoko por varbi la partprentojn, certe estos pli detale la informoj, tiujn oni povas jam forsendi en la eventoj ktp.

 

……………………………………………………………………………………

la 20-an de januar,2020.Tags: