Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

카르트벨리오(조지아)에서 열리는 ‘2주일 여행’ 행사 안내!
Dusemajna vojaĝo en Kartvelio!

카르트벨리오(조지아)에서 열리는 ‘2주일 여행’ 일정을 아래와 같이 안내하오니 많은 관심과 참여를 바랍니다.

(Tbilisi at sunset, Georgia)

조지아  (10대 추천 여행지)

영국 관광 에이전트 협회는 비교적 덜 알려진 조지아를 ‘2020년에 주목할 만한 장소 12’ 중 하나로 꼽았다. “조지아의 수도 트빌리시는 유명해지기 직전이니 지금이 방문하기에 적기”라는 추천이다. 조지아 군사 고속도로는 눈 덮인 카프카스 산맥을 가로지르며 러시아와 트빌리시를 잇는다. 아름다운 경관과 함께 현지인들의 환대도 기대할 만하다. “손님은 신이 주신 선물”은 조지아의 오랜 속담이라고.

조지아 [pixabay]

조지아 [pixabay]

[출처: 중앙일보] 새해 한곳이라도 가봤으면···전문가가 꼽은 세계 여행지 톱10

기간 : 8 – 23. aŭgusto. 2020

Dusemajna vojaĝo – en Kartvelio. Vojaĝo por konigi la lando al geesperantistoj. La programo inkluzivas : la ĉefurbo Tbiliso, la Norda kaj Suda Kaŭkazio, trogloditaj urboj,monaĥejoj, nacia parko, kanjono, grotoj, la nigra maro, ktp. Organizas: Tea TURMANIDZE-FABRE, Appartement E02, 26 rue de Montholon, 01000 Bourg-en-Bresse, Francio. – retadreso: fabrejis@gmail.com

 

VOJAĜO AL KARTVELIO 2020

RENKONTO AL RIĈA NATURO KAJ LONGTEMPA KULTURO

(Vi disponas la aliĝilon je la du lastaj paĝoj – Bonvolu preni la konon de la kondiĉoj.)

DATO: 8an de aŭgusto (sabate) – 23an de aŭgusto (dimanĉe)

PLANITA ITINERO

Unua semajno

La 8-an de aŭgusto (sabate) – La ĉefurbo Tbiliso

Matene : alveno frue matene kaj ripozo en la hotelo

Posttagmeze : vizito de la malnova kvartalo de la ĉefurbo Tbiliso kaj la supra fortikaĵo Narikala

La 9-an de aŭgusto (dimanĉe) – La urbo Mcĥeta kaj la regiono Kazbegi Matene : malkovro de la malnova ĉefurbo de Kartvelio Mcĥeta

Posttagmeze : irado al la regiono Kazbegi, vizito de la preĝejo Gergeti

La 10-an de aŭgusto (lunde) – La montara regiono Kazbegi

Malkovro de la regiono : naturo (akvofaloj,..), malnova ekstera juĝejo, fortikaĵoj

La 11-an de aŭgusto (marde) – La urboj Gori kaj Kutaisi

Halto survoje en la urbo Gori (fortreso aŭ naskiĝdomo de Stalin laŭdezire) Alveno en la urbo Kutaisi kaj vizito de la malnova parto kaj la katedralo Bagrati

La 12-an de aŭgusto (merkrede) – La Prometeo kavernoj kaj la akademio de Gelati

Matene : vizito de la kavernoj de Prometeo

Posttagmeze : vizito de la monaĥa akademio de Gelati

La 13-an de aŭgusto (ĵaude) – La regiono Svaneti, la granda Kaŭkazo

Matene : irado tra kaŭkazaj montaroj, vizito de la altnivela montara vilaĝo (2200 m) Uŝguli kun ĝiaj tipaj loĝturoj kaj alproksimiĝo de la glaĉero Ŝrara

Posttagmeze : vizito de la «amoturo» kaj alveno en la ĉefurbo de la regiono Mestia

La 14-an de aŭgusto (vendrede) – La regiono Svaneti, Mestia kaj apuda naturo

Matene ĝis posttagmeze : malkovro de la naturo apud Mestia

Posttagmeze kaj vespere : vizito de la urba muzeo kaj de la urbo nokte kun ĝiaj tipaj familituroj

La 15-an de aŭgusto (sabate) – Kanjono de Martvili, vinkelo, kaj la nigra maro

Matene : foriro el la regiono Svaneti kaj malkovro de la kanjono de Martvili

Posttagmeze : vizito de la vinkelo Salĥino kun gustumado kaj alveno en la marbordan urbon Ureki

La 16-an de aŭgusto (dimanĉe) – Nigra maro : La urbo Batumi

Matene : marŝado en la granda botanika ĝardeno proksime de la marbordo

Posttagmeze : vizito de la marbordo de Batumi, la ĉefurbo de la regiono Adjara, naĝado laŭdezire

Dua semajno

La 17-an de aŭgusto (lunde) – Nigra maro : La urbo Batumi kaj la antikva fortikaĵo Gonio Matene : vizito de antikva fortikaĵo Gonio kaj ĝia muzeo apud la turka limo

Posttagmeze : libera tempo en Batumi (naĝado, vizitoj laŭdezire)

La 18-an de aŭgusto (marde) – Malgranda kaŭkazo kaj fortresego Rabati

Matene : irado al la urbo Aĥaltsiĥe tra la malgranda kaŭkazo

Posttagmeze : vizito de la tute renovigita fortresego de Rabati en la urbo Aĥaltsiĥe

La 19-an de aŭgusto (merkrede) – Troglodita urbo Vardzia kaj la urbo Borĝomi

Matene : vizito de la troglodita urba komplekso Vardzia

Posttagmeze : irado al la urbo Borĝomi, vizito de la parko de la termostacio, supreniro per telfero

La 20-an de aŭgusto (ĵaude) – Nacia naturparko de Borĝomi

Tuttage : unutaga ekskurso, kun gvidisto, de la nacia naturparko apud Borĝomi

La 21-an de aŭgusto (vendrede) – Urbo Gori kaj Tbiliso Matene : vizito de la antikva troglodita urbo Upliscire Posttagmeze : reveno en Tbilison

La 22an de aŭgusto (sabate) Tbiliso Libera tago por tiuj kiuj deziros

Malkovro de tipa bazaro por ĝui la lokan etoson kaj aĉeti tipajn specialaĵojn

Vizitado de la nacia muzeo

Adiaŭa vespermanĝo en la restoracio kiu superas la urbon

La 23-an de aŭgusto (dimanĉe) – Reveno hejmen

Ni povos esti ĝis 20 partoprenantoj kaj vojaĝos per buseto.

VOJAĜKOSTOJ

Flugbiletojn:

Kompreneble ili dependas de via deveno kaj kiam vi aĉetas ilin. Ekzemple, ili kostas proksimume inter 350 € kaj 500 € por la malorientaj eŭropanoj.

Vi povos mem prizorgi viajn flugbiletojn, nur gravas ke vi ĉeestos en Tbiliso la 8an de aŭgusto

matene. Aŭ ni povos aĉeti la flubiletojn por vi. Ni plenumos tiun agadon plej rapide kiu eblos por akiri ilin je malalta prezo. Vi do devos repagi tiun elspezon dum marto.

Surlokaj kostoj : 920 €

Tiu prezo inkluzivas la tranoktojn, la manĝojn kun limigitaj trinkaĵoj, la veturadojn, la ekskursojn, la gvidistojn, kaj la muzeojn. Kromaĵoj, kiel la sulfuraj banejoj en Tbiliso, vi devos mem pagi.

Vi povos pagi tiun sumon en unu fojo aŭ en du fojoj (30% komence, kaj 70% antaŭ la vojaĝo aŭ surloke).

ALIĜILO

VOJAĜO AL KARTVELIO 2020

Datoj: sabate la 8an de aŭgusto – dimanĉe la 23an de aŭgusto

 • Persona nomo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Familia nomo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Sekso: □ virino □ viro
 • Poŝta adreso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

 • Poŝtkodo kaj urbo: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Lando: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Retpoŝta adreso: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 • Vi deziras ke ni aĉetu vian flugbileton □ jes □ ne

Sendu tiun ĉi aliĝilon, per unu el jenaj metodoj:

 • poŝte : Régis FABRE, appartement E02, 26 rue de Montholon, 01000 Bourg-en-Bresse, France
 • retpoŝte : fabrejis@gmail.com

Pro la limigitaj lokoj en la buso kaj la aĉeto de la flugbiletoj, bonvolu aliĝi antaŭ la jarfino

2019.

Vi povas kontakti la du organizantojn per tiuj metodoj:

 • per poŝtelefono: (+33) 6 50 72 96 93
 • retpoŝte: fabrejis@gmail.com
 • per Skajpo (uzantnomo): teo turmanidze

ATENTU PRI LA JENAJ INFORMOJ :

 • La proponita plano ne estas 100 % garantita. Ĝi povos esti iomete ŝanĝita pro la veterkondiĉoj, la neatenditajn okazaĵojn, aŭ la komunan deziron de la partoprenantoj.
 • Multaj landoj ne bezonas vizon, nur validan pasporton. Bonvolu kontroli tiun fakton.
 • La vojaĝo ne ebligas esti sportisto, tamen vi almenaŭ devos esti kapabla senprobleme marŝi sur padoj aŭ suriri ŝtupojn.
 • La veturado okazos plejparte per buseto (20 sidlokoj maksimume) kaj kelkfoje, ĉefe en montaro,

per teraj skuemaj vojoj. Vi ne devos timi aŭ esti malsanemaj en tiaj kondiĉoj.

 • La vetero dum aŭgusto povos esti varmega. Ni uzos klimatizitan buseton kaj ĉefe ĉeestos en montaro kaj apud la marbordo. Eblos ke kelkaj tranoktejoj ne havos klimatizilon.
 • Ni provos sekvi viajn dezirojn pri la tranoktokondiĉoj en hoteloj (ĉefe por la paroj). Tamen, eblos

kelkfoje ke vi dormos en tri au kvarlita ĉambro. La hotela komforteco varios laŭ la lokoj.

 • Neniu aparta vakcinado estas devigata. Ne eblas eniri kun kelkaj specifaj medikamentoj (opiaj ekzemple), sen speciala dokumento. Se vi havus dubon pri medikamento, demandu klarigon al ni.

Dato : ………………………………….. Subskribo :

 

Libera komento :

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-

—————————————————————————————————————————-