Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

제 51차 한국 에스페란토 대회 안내! (2019.10.5/토-6/일)
La 51a Korea Kongreso de Esperanto (2019.10.5-6)

51차 한국에스페란토대회 개괄 정보_(2019.07.10)

날짜: 2019105()-6()

장소: 경상남도 진주시 배영초등학교

대회 주제: 한국에스페란토협회 창립 100주년에 즈음하여 무엇을 할 것인가?

주최: (사) 한국에스페란토협회

주관: (사) 한국에스페란토협회 경남지부 (지부장: 류진숙)

중요 프로그램

 개회식.폐회식.임시 대의원 총회(새 임기 임원선출)

 • 강연.강좌.외국인 저명 에스페란티스토와의 대화
 • 대회전 소풍.대회후 소풍
 1. 친교의 밤.유등축제.불꽃축제

참가비 (프로그램 참가.숙박.식사 포함. , 대회장 밖 임의숙박과 소풍은 불포함) :

 1. 일반 (한국에스페란토협회 회원): 1) 60,000원 (8월 31일까지 참가비 납부시) / 2) 65,000 (9월 1일부터 참가비 납부시)
 2. 일반 (한국에스페란토협회 비회원): 1) 65,000원 (8월 31일까지) / 2) 70,000 (9월 1일부터)
 3. 대학생.장애인(안내자 포함).가족회원(한에협 가족회원): 1) 50,000원 (8월 31일까지) 2) 55,000원 (9월 1일부터) * 한국에스페란토협회 비회원은 각 항목에서 5,000원 추가
 4. 초.중등 학생: 1) 40,000원 (8월 31일까지) 2) 45,000원 (9월 1일부터)
 5. 외국인: 30,000원
 6. 하루 참가 (숙박 없음): 30,000원
 7. 미취학 아동.국내외 초청인사: 무료
 • 참가비의 대부분은 숙박과 식사를 위한 비용이므로 광범위한 할인이 불가능합니다.
 • 참가비 납부 계좌: 국민은행 (한국에스페란토협회)/ 031-01-0365-220 (* 송금시, “참가비.아무개” 하는 식으로 참가자의 성명을 꼭 기록하시기 바랍니다.)

설명

– 외국인은 대회에 참가하여 참가비를 낼 수 있습니다. 또는 세계에스페란토협회(UEA)의 한국에스페란토협회 계좌 keas-t에 송금할 수 있습니다.

– ‘회원’이란 한국에스페란토협회의 평생회원이거나, 해당연도(2019년)의 연회비 납부자입니다. 우리 협회의 에스페란토대회를 비롯한 각종의 전국규모 행사는 회원의 동참에 의한 총력에 의하여 운영되므로, 우리 협회의 회원이 되시기를 권유하며, 이에 비회원님들에게는 차별적 참가비를 적용합니다.

– 대회에서 분과모임을 운영하고자 하는 개인이나 단체는 8월 31일까지 분과신청을 하여 주시고(경남지부(프로그램 담당자 강병훈), 또는 한에협 사무국으로), 참가신청도 하시기 바랍니다. 에스페란토 운동과 무관한 분과는 운영할 수 없습니다.

– 109회 실력검정시험이 개최될 예정이며, 차후의 공지를 따라 주시기 바랍니다.

한국에스페란토협회 회장 이영구

한국에스페란토협회 경남지부 지부장 류진숙

=========

(일본에서 열린 제 2차 한/일 합동 에스페란토 대회. 2018)

La 51a Korea Kongreso de Esperanto (konciza informo en Esp.)_(2019.07.10)

 

Dato: 5(sab.)-6(dim.) oktobro 2019

Loko: Baeyeong-Elementa Lernejo, Jinju (Gyeongnam-provinco, Koreio)

Temo: Kion ni faru okaze de la 100-jara Jubileo de Korea Esperanto-Movado

 

Organizanto: Korea Esperanto-Asocio

Prizorganto: Gyeongnam-a Filio de Korea Esperanto-Asocio

 

Ĉefaj Programeroj:

 1. Malferma Soleno kaj Fermo.Ĝenerala Kunsido de deputitoj de KEA(Elekti novan estraron)
 2. Prelegoj, kursoj, konversacioj kun eksterlandaj veteranaj esperantistoj.
 3. Antaux- kaj post-kongresaj ekskursoj malmulte kostaj.
 4. Gaja Vespero kaj lokaj Lanternaj kaj Artfajrajxaj Festivaloj.

 

Kotizo (por partopreno en programo, loĝado kaj manĝado) :

 

 1. Normala aliĝo (membro de KEA): 1) pagate ĝis 31a de aŭg.: 60,000 KRW(koreaj ŭonoj) / 2) ekde 1a de sept.: 65,000 KRW
 2. Normala aliĝo (ne-membro de KEA): 1) ĝis 31a de aŭg.: 65,000 KRW(koreaj ŭonoj) / 2) ekde 1a de sept.: 70,000 KRW
 3. Studento.Handikapulo(kaj la gvidanto).Familiano(membro de KEA): 1) pagate ĝis 31a de aŭgusto: 50,000 KRW / 2) ekde 1a de sept. 55,000 KRW. * Ne-membro de KEA pagos 5000 KRW aldone.
 4. Lernanto de elementa k meza lernejoj: 1) 40,000 KRW / 2) 45,000 KRW
 5. Ne-Koreo: 30,000 KRW
 6. Unutaga partopreno (sen tranokto): 30,000 KRW
 7. Antaŭlerneja infano.Invitito: Senpaga
 • La kotizo ĉefe estas por la loĝado kaj manĝado, do oni ne povas ĝui vastan rabaton.
 • Bank-konto por katizpago: Kookmin-bank (Korea E-Asocio)/ 031-01-0365-220 (Bv. nepre indiki la nomon kaj pag-celon.)

 

Klarigoj

– Nekoreo povas pagi la kotizon surloke, aŭ al keas-t, UEA-konto de Korea Esperanto-Asocio.

– Ĉi-supre montrita kotizo estas normale por la membro de Korea Esperanto-Asocio, nome dumviva membro aŭ paginto de la jarkotizo de 2019. Por ne-membro de KEA 5000 KRW estu aldonita.

– Organizpeto de faka kunsido estu petita ĝis la 31a de auxgusto al LKK(KANG Byunghun), aux al ĝenerala sekretario de KEA. Ajna faka kunsido devas esti koncernata al Esperanto kaj Esp-movado.

– La 109a ekzameno de Esperanto de KEA okazos en la 6a de oktobro.

=========================

Programo de la 51a Korea Kongreso de Esperanto (planata je 2019 julio 10)

 

– Dato: 5-6-an(sabato-dimanĉo) de oktobro, 2019

Loko: Baeyeong-Elementa Lernejo

Kongresa Temo: Kion ni faru okaze de la 100-jara jubileo de Korea Esperanto-Asocio?

kun aldonita temo: Venis nova vento al Jinju

 

  5-an de oktobro/ unuan tagon
  Antauxkongresa Ekskurso (HAN Sugheui)

 

je 10:00, antaŭ la kongresejo oni renkontiĝos, kaj grupe iros al Chokseok-ru-pavilono, Jinju-centro de Kulturo kaj Arto, Arta Festo de Gaecheon ktp.

Kiam okazas elspezoj, oni mempagas.

10:00 –
11:00 –
12:00-
13:00-
14:00- Akcepto (CHO Manjin.CHO Moonju)

 

15:00-15:50 Kant-Ateliero (Amira Chun) Konversacio kun Belmonto Yamasita

 

Lernado kun MARKUS Gabor
16:00-16:50 Libro-koncerto (LI Yong-chol ka)
Konversacio kun Tabuti Yasuo Lernado kun Nema PARK
17:00-17:50 Ĝenerala Kunsido de KEA-deputitoj, por elekti novan estraron (Ĝ-sekr. * preparota en septembro)
18:00-19:00 Malferma Soleno (HO Song) (* en Granda Halo)

 

Deklaro de la kongresa malfermo(Prez. LEE)/ Kongresa parolado(Prez.)/ Saluto de LKK(RYU Jinsuk)/ Gratulaj salutoj( / / )/ Salutoj de KEA-Filioj/ Premiado: 1. Premio de Hajpin. 2. Premio de LEE Chongyeong. 3. Alia(j) premio(j)/ Kanto de La Espero

* Memora Foto

19:20- Bufeda Vespermangxo (RYU Jinsuk)
20:00-

 

21:50

Lanterna Festivalo apud Namgang-rivero (CHO Manjin-CHO Moonju)
Artfajrajxa Festivalo apud Namgang-rivero (CHO Manjin-CHO Moonju)
22:00-23:00 Gaja Vespero (KANG Byunghun) * Oni kolektos prezentantojn ĝis 31a de julio

 

 

  6-an de oktobro/ duan tagon
07:00-08:00 Bufeda Matenmangxo (RYU Jinsuk)
08:00-08:55 Fakaj Kunsidoj (* Uxonbulismo/ Memlingo/ Amike.serioze.amuze/ Te-kunsido)
09:00 –10:50 Seminario: Labortaskoj por la cent-jara jubileo de KEA ( / / / ) Ekzameno (Lingva Komitato de KEA): Esperanto-studo (Meza nivelo) ( CHANG Sumi) Esperanto-studo (Elementa nivelo) (HAN Sugheui)
11:00 – Fermo ( ):

 

Kongresa raporto(KANG Byunghun)/ Saluto de LKK/ Transdono de verda standardo al LKK de la 52a KKE/ Saluto de LKK de 52a KKE/ Kanto de La Tagiĝo/ Deklaro de kongresa fermo

12:00 –13:00

 

Bufeda Tagmanĝo (RYU Jinsuk)
14:00-

17:00

Postkongresa Ekskurso (HAN Sugheui)

 

je 14:00, antaŭ la kongresejo oni renkontiĝos, kaj grupe iros al Sacheon-kablo Marvojo ktp.

Kiam okazas elspezoj, oni mempagas.

 

 • Dum la kongreso Libroservo funkcios.
 • Nepartoprenanto de la kongreso ne povas resti en la kongresejo.
 • Reprezentantoj de la Filioj de KEA bv. prepari saluton kaj koncizan raporton de la agado.