Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

스페인 에스페란토 연맹 회장, 서울에 오다!
Prez. de Hispana Esperanto-Federacio vizitis Seulon!

En la 12-a de aŭg. 2019 la prezidanto de Hispana Esperanto-Federacio s-ro Jose Antonio del Barrio vizitis Seulon por sia familia festo, profitante la ŝancon li prelegis pri Hispanio kaj Esperanto-movado en Hispanio en la oficejo de Seula filio, kiun Seula filio (filiestrino Feliĉa LEE Namhaeng) de Korea Esperanto-Asocio aranĝis. En la kunsido estis gratulo por nova estrarano de UEA prof. SO Jinsu. La prezidanto de HEF momente vizitis ‘Seula Esperanto-Kulturcentro’-n.
LEE Jungkee, estro de SEK donacis du librojn al la prezidanto Tonjo; ‘Vojaĝo de Onia’ kaj ‘Leteroj el Koreio’.