Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

(7) 7.26/금, ‘국제 예술의 밤’에 열려!
Okazis ‘Internacia Arta Vespero’!

Je la 9-a horo okazis lasta komitata kunsido. Estis voĉdono por elekti kvar komisionanojn de ‘Komisiono ‘Aliĝantaj kaj kunlaborantaj asocioj’ de UEA. Mi estis elektita unu el ili.

(Aŭkcio prezidita de Humprey Tonkin)

(Amira  Chon el Koreio)

(Hejna Cho el Koreio)

( Post Internacia Arta Vespero)

(Kun familianoj de Helina Park Myungun)

Posttagmeze okazis ‘Venontaj Uk-oj’ kaj ‘Aŭkcio’. Enhavriĉaj ‘Internacia Arta Vespero’ vokis varman aplaŭdon.  Estas rimarkinde ke du koreinoj Amira kaj Hejna kantis kaj dancis respektive. Gratulon al du talentplenaj du virinoj!

Posttagmeze, s-ino Park Myungun (Helina), kiu loĝas en Tampere. vizitis la kongresejon kun sia edzo kaj aminda filino. Estis unu el neforgeseblaj memoroj el Finnlando.

(Kun kursgvidanto kaj koreaj kursanoj)

(Kontrakto inter Seula Esperanto-Kulturcentro kaj Oro-ponta Kulturcentro el Ĉinio)  Fotita de SO Jinsu.