Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

(2) 발트대회 개막식 열려! (2019.7.7)
Malfermita la Balta Kongreso! (2019.7.7)

Je la 9-a horo okazis ‘Organizaj kunvenoj’ por anonci kaj klarigi programerojn, kiuj okazos dum la kongreso. Diversaj fakoj kaj prelegoj estas prezentitaj.

Mi ĉeestis en la prelego de d-ro Gabor Markus, kiu estas konata esperantisto de koreoj, kies prelego-temo estis ‘Ĉu Esperanto plibonigis/plibonigos la mondon?’

Sekve estis prelego de prof. Ilona Koutny, kiu prelegis pri Esperanto-kulturo kun la titolo ‘Lingvo kaj Kulturo’.

Posttagmeze je la tria horo komenciĝis Solena inaŭguro de BET-55 en la urba Komunuma Centro. Post solena inaŭguro sekvis tradiciaj dancoj de Litovio.

Vespere okazis Koncerto de la grupo ‘Sepa kaj Asorti’, kies fameco estas mondvaste konata en esperantujo.

S-ino Amira CHON kantis du kantojn kun Asorti, kiuj ricevis aplaŭdegon de la esperantistoj, kiuj plenigis la halon. Oni alte taksis ŝian kanto-talenton kaj esperis ke ŝi kreskos bona Esperanto-kantisto.

Post la koncerto, koreoj uzis pretitan buseton, por kiu veturanto pagis po unu eŭro al ŝoforo.