Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

세계 어린이 그림 경연대회 안내
Desegnokonkurso por infanoj

폴란드의 '토룬 에스페란토 회'에서는 세계 어린이 그림 경연 대회를 아래와 
같이 갖으니 많은 참여를 바랍니다.
            = 아 래 =
1. 주제 : 내가 아는 폴란드
2. 참가 대상 : 5세- 10세
3. 그림 크기 : A4
4.  신청 기한 : 2019. 3.31
5. 기타. 그림에 한두 문장의 글을 민족어와 에스페란토로 적어 보낼것.
자세한 내용은 아래 안내를 참고하기 바랍니다.

DESEGNOKONKURSO POR INFANOJ

Temo: „Pollando miaokule”

 Aĝo de partoprenantoj:  kategorio 5-7j., kategorio 8-10j.

 Tekniko: Libera

 Formato: A4

 Limdato por sendi leterojn kun desegnoj:  fino de la marto 2019

 Noto: La desegnon akompanu unu-dufraza komento (preslitere) en propra nacia lingvo kaj esperante.

Ne forgesu skribi precize: vian antaŭ- kaj familinomon, landon, aĝon,

Ĉiu partopreninta infano ricevos dankleteron en la pola kaj esperanta lingvoj, kaj la plej interesaj laboroj el ambaŭ kategorioj premion.

Ni publikigos la desegnojn en la ret-paĝaro de nia lernejo kaj preparos ekspozicion en Pedagogia Biblioteko en centro de la urbo Toruno, kio samtempe estos bona propagandilo por Esperanto

Adreso:                                                                                                                                                          Szkoła Podstawowa nr 35,                                                                                                                           Kamila Dzioba, Grażyna Szubryczyńska                                                                                                         ul. Krynicka 8,                                                                                                                                            PL87-100 Toruń, Polska – Pollando.                                                                                                          Bonvolu sur koverto skribi: ESPERANTO

Mi volonte respondos ĉiun demandon kaj diskutos:                                                                                      espgsz@poczta.onet.pl     aŭ en Facebook:   Grazynka Esp

Sendo de la letero signifas konfirmon por publikigi ĉiujn senditajn informojn pri la infano.Tags:,

댓글 쓰기(Lasi Respondon)