Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

제 9차 아시아-오세아니아 에스페란토 대회, 베트남 다낭에서 열릴 예정. (2019. 4.25-28)
La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto en Danang, Vjetnamio (2019.4.25-28)

아시아, 오세아니아 에스페란티스토들의 축제인 제 9회 아시아-오세아니아 에스페란토 대회가 2019년 4월 25일부터 28일까지 베트남, 다낭에서 열립니다.

** 대회 관련 최근 소식이 있는곳!

http://esperantoazia.net/index.php?mid=kongreso2019article2

 

Alighilo por la 9-a AK

La festo de tutaziaj esperantistoj, ‘La 9-a Azia Esperanto-Kongreso’ okazos de la 25-a ĝis la 28-a de 2019 en la urbo Danang, Vjetnamio.

=======================================

La 9-a Azia-Oceania Kongreso de Esperanto (2019)

Bonvenon al la 9a Azia-Oceania Kongreso
… okazos en Danang, Vjetnamio dum 25-28 aprilo 2019.

★ Facebook Paĝo de la LKK: https://www.facebook.com/La9aAK/
★ Informilo:  Informilo de la 9-a Azia-Oceania kongreso.docx
★ Aliĝilo:  Alighilo por la 9-a AK.doc  (retpoŝtu ĝin al  aziakongreso9@gmail.com)
★ Tuja Aliĝilo: https://goo.gl/6Lhf4D
★ Tuja Aliĝilo: http://naver.me/5zjUaC5D (por ĉeflandaj ĉinoj)

https://docs.google.com/forms/d/1hBp2T27-sCQ-GkEpjnmnMpgV9sdy2w8eRLugg1vAWTU/viewform?edit_requested=true

Kongresa temo: Esperanto kaj kultura diverseco de Azio kaj Oceanio!

Kongresejo:  Royal Lotus Hotel.
Adreso: 120, Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng http://www.royallotushoteldanang.com/

Alveno al la kongresejo:

 ■ De la internacia flughaveno Danang: prenu flughavenan taksion dum 10 minutoj (ĉ €4/5600원)
■ De la grandaj urboj en Vjetnamio al Danang:
1e: Prenu buson, mendu bileton ĉe: https://vexere.com
2e: Prenu trajnon: https://dsvn.vn/#/

Programo: 

Antaŭkongresa ekskurso 

  2019/04/25: Gazetara konferenco, Movada Foiro, Kultura programo, Interkona vespero;
2019/04/26: Inaŭgura malfermo, KAEM (publika), Landaj movadoj, Fakkunsidoj,

                      Vjetnama eksprese, Vjetnama historio, Nacia vespero;
2019/04/27: Tuttaga ekskurso, Internacia vespero;
2019/04/28: Fakkunsidoj, Vjetnama kulturo kaj arto, KAEM (fermita), Venonta kongreso,
Inaŭgura fermo.

Postkongresaj ekskursoj (baldaŭ  anoncotaj)

Kotizo:

Normala kotizo:
  Ĝis 2018/12/31: A-landanoj 60 (84000), B-landanoj 30 eŭroj (42000),
Ekde 2019/01/01: A-landanoj 70 (98000), B-landanoj 40 eŭroj (56000);

Rabatita kotizo ĉiam por (A) 30, (B) 20. 
A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.
B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko.
Klarigo: Rabatita kotizo inklude: kunulo, junulo, handikapulo.

Se vi ne havas paperan kaj/aŭ retan aliĝilon, do vi povas sendi vian retmesaĝon por aliĝi al la kongreso al:  aziakongreso9@gmail.com;  kun jenaj informoj:

  – Familia nomo
– Persona nomo

  – Sekso (viro / virino)
– Lando
– Poŝta adreso
– Reta adreso
– Kiel vi mendos vian loĝejon (ĉu vi mem aŭ pere de LKK)?
Se pere de LKK: kiom litan ĉambron kaj kun kiu vi dividos la ĉambron?
– Kiel vi pagas vian aliĝkotizon?
* al UEA-konto “aekm-d”;
* al konto de LKK en vjetnama banko: “HOI QUOC TE NGU ESPERANTO VIET NAM (Vietnama Esperanto Asocio)”.
Bank-adreso: VIETCOMBANK (Bank for Foreign Trade of Vietnam) – Operation Center, Hanoi, Vietnam, SWIFT-kodo BFTVVNVX-001, Kontonumero 0011370320131);
* al UEA-perantoj;
* alie per konsiliĝo kun LKK.

=Loĝ-kostoj=                                          

3* hotelo: 100 eŭroj por persono (25 eŭroj , 35000원/nokto/persono*4 noktoj; ĉe kongresejo).

4* hotelo: 140 eŭroj por persono (35 eŭroj, 49000원/nokto/persono*4 noktoj; ĉe kongresejo).

Kvar tranoktoj kaj matenmanĝoj inkluzivitaj.

1 eŭro estas ĉ. 28.000 VND.

=Rimarkoj=   

■ La limdato por la pago de la hotelmendo estas la 28/2/2019.

■Hotelmendo post 28/2/2019, b.v. kontakti LKK-n. Memzorgu loĝejon se LKK ne povas helpi.

■ La pagita aliĝkotizo ne estos redonita eĉ se vi ne ĉeestos la kongreson aŭ la AK okazos aliloke.

■ Se vi estas handikapulo aŭ havas speciala(j)n kondiĉo(j)n, anoncu tion al LKK.

■ Kongresano mem devas zorgi pri la akiro de enir-vizo al Vjetnamio kaj asekuro por eksterlanda vojaĝo.

◆Ĉu vi havas ion specialan por kontribui al la Internacia Vespero?


★ Informilo — Informilo_de_la_9-a_AK.pdf 

=Programeroj =                             

Antaŭ kongresa ekskurso

La 25-a, ĵaŭde, Akceptado en la hotelo ĝis 20:00

09:00 -10:30  Gazetara Konferenco

15:30–17:00  Movada Foiro

17:00–19:00  Kultura Programo

19:00–21:00  Interkona Vespero

La 26-a, vendrede,

09:00–10:30  Inaŭguro

10:30–12:00  KAEM publika

14:00–17:00  Kunsidoj; Vjetnamjo: historio,

lingvo; Vjetnama   Eksprese

Esperanto laŭ landoj

17:00–19:00  Urba Akcepto (nur por invitotoj)

19:00-21:00  Nacia Vespero

La 27-a, sabate

08:00–12:00  Ekskurso

14:00–17:00  Ekskurso

19:00–21:00  Internacia Vespero

La 28-a, dimanĉe,

09:00–12:00  Kunsidoj;

Vjetnamio: Arto & Kulturo;

KAEM fermita; Venonta AK

14:00–15:30  Fermo

Postkongresa ekskurso

Plano de EKSKURSOJ

T1: Ba Na Monteto: (Tuttaga ekskurso)    

Prezo: €55 (77000원)

07.45: Kolektiĝi en kongresejo (sen matenmanĝo). Buso eki al Ba Na monteto laŭlonge de marborda vojo ĉirkaŭ Danang maro. Vi admiri la belecon de la Da Nang maro, Hai Van montaro, Son Tra duoninsulo.

08.30: Ĉeesti ĉe la turisma loko de Ba Na Monteto; post 15 minutoj per Ba Na kablo, vi atingos Ba Na monteton.

09.00: Sperti montan trajnon al Le Jardin D’Amour, viziti Deba vinan kelon, Franca vilaĝon, Linh Ung Pagodon kaj aliajn spiritajn vidindaĵojn.

11.00: Prokmeni kaj foti ĉe la Ora Ponto – unu el plej belaj pontoj en la mondo. La Ora Ponto estas subtenata de du grandegaj ŝtonaj manoj, kun longo de 150 metroj, 1400 metroj super marnivelo, ĉirkaŭita de verda montaro kaj nuboj.

12.00: Tagmanĝi ĉe la restoracio, gustumi manĝaĵojn kaj trinkaĵojn de Da Nang.

13.30: Libere viziti kaj ĝui senliman ludon ĉe Fantasy Parko kun pli ol 105 liberaj ludoj, aŭ viziti preĝejon, esplori la arkitekturon de la Franca vilaĝo aŭ aĉeti memoraĵojn ĉe butikoj. Fantasy Parko estis desegnita kaj inspirita de du famaj romanoj, “Vojaĝo al koro de la tero” kaj “Dudek mil mejloj malsupren de maro” de franca verkisto Jules Verne. La areo malfermas la mirindan mondon kun viglaj, allogaj ludoj kun multaj emocioj, surprizoj por vizitantoj.

15.30: Koletiĝi ĉe la kablo, malsupreniri al buso kaj revenis al la kongresejo je la 17.00.

La prezo inkluzivas: buso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, tagmanĝo, akvo, biletoj al vidindaĵoj)

La prezo ne inkluzivas: personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj, monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono $3/ tago/turisto)

T2: Da Nang – Hue- Da Nang (Tuttaga)

Prezo: €45 (63000원)

07.00: Kolektiĝi en la kongresejo (sen matenmanĝo) kaj eki al Hue urbo. Survoje trairi Hai Van tunelo – la plej longa tunelo en Sudorienta Azio, Lang Co golfeto – unu el la plej belaj golfetoj en la mondo.

09.30: Viziti Khai Dinh tombejon – unika arkitektura stilo kaj miksita inter Orienta kaj Okcidenta arkitekturo.

10.30: Viziti malnovan palacon, Ngo Mon enirejon, restaĵojn en la spuroj de Hue antikva ĉefurbo de la lasta feŭda dinastio en Vjetnamio

12.30: Tagmanĝi en restoracio kun Hue manĝaĵoj

14.00: Viziti al Thien Mu Pagodo, unu el la plej belaj temploj de Hue. Thien Mu Pagodo estas la nacia pagodo de Vjetnamio sub la Nguyen dinastio kaj estas la simbolo de la urbo.

15.00: Reveni al Da Nang kaj atingi al la kongresejo je 17.00

La prezo inkluzivas: buso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, tagmanĝo, akvo, biletoj al vidindaĵoj)

La prezo ne inkluzivas: personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj, monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono $3/ tago/turisto)

D1-A & D1-P: Kokoso arbaro kaj Hoi An malnova urbo (Duontaga ekskurso)

Prezo: €30 (42000원)

(D1-A: antaŭtagmeze)

7.30: Kolektiĝi en la kongresejo (sen matenmanĝo)

8.30: Atingi Hoi An urbon kaj viziti kokosan ekoturismon. Boati al kokosa arbaro, aŭskulti la historion pri la militoj kontraŭ-franca, usona de Vjetnamoj, kati fiŝojn, krabojn…Partopreni en agadoj kiel fari fiŝkaptilon per tradicia maniero, tradiciaj popularaj ludoj, boatadoj, fiŝkaptadoj…

10.15: Veturi al Hoi An malnovan kvartalon, viziti Japanan ponton, Ong pagodon, Hoi Quan Phuc Kien, prokmeni kaj ĝui belecon de belegaj kaj multstelaj lanternoj rigardante la antikva beleco de Hoai Rivero.

11.45: Kolektiĝi en buso kaj veni al kongresejo je 12.15

(D1-P: posttagmeze)

12.30: Kolektiĝi en la kongresejo (sen tagmanĝo)

13.30: Atingi Hoi An urbon kaj viziti kokosan ekoturismon. Boati al kokosa arbaro, aŭskulti la historion pri la militoj kontraŭ-franca, usona de Vjetnamoj, kati fiŝojn, krabojn…Partopreni en agadoj kiel fari fiŝkaptilon per tradicia maniero, tradiciaj popularaj ludoj, boatadoj, fiŝkaptadoj…

15.15: Veturi al Hoi An malnovan kvartalon, viziti Japanan ponton, Ong pagodon, Hoi Quan Phuc Kien, prokmeni kaj ĝui belecon de belegaj kaj multstelaj lanternoj rigardante la antikva beleco de Hoai Rivero.

17:00: Kolektiĝi en buso kaj veni al kongresejo je 17.30.

La prezo inkluzivas: aŭtobuso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, akvo, biletoj al vidindaĵoj)

La prezo ne inkluzivas: personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj, monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono)

D2-A & D2-P: My Son Sanktejo (Duontaga ekskurso)

Prezo: €25 (35000원)          

D2-A: (antaŭtagmeze):

7.30: Kolektiĝi en la kongresejo (sen matenmanĝo).

9.00: Atingi al My Son, ĝui tradiciajn dancadojn de Champa. Viziti My Son sanktejon kun Cham turoj, kiuj estis konstruitaj antaŭ pli ol 1000 jaroj kun unika kaj speciala arkitekturo.

11.00: Kolektiĝi en buso kaj reveni al kongresejo je 12.30.

D2-P: (posttagmeze)

12.30: Kolektiĝi en la kongresejo (sen tagmanĝo).

14.00: Atingi al My Son, ĝui tradiciajn dancadojn de Champa. Viziti My Son sanktejon kun Cham turoj, kiuj estis konstruitaj antaŭ pli ol 1000 jaroj kun unika kaj speciala arkitekturo.

16.00: Kolektiĝi en buso kaj reveni al kongresejo je 17.30.

La prezo inkluzivas: aŭtobuso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, akvo, biletoj al vidindaĵoj)

La prezo ne inkluzivas: personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj, monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono)

A1: Da Nang – Hue – Da Nang (2-taga ekskurso) (24,25/4)

P2: Da Nang – Hue – Da Nang (2-taga ekskurso) (29,30/4)

Prezo: €85 (119000원)

La prezo inkluzivas:     buso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, hotelo, manĝaĵoj laŭ programo, akvo, biletoj al vidindaĵoj)

La prezo ne inkluzivas: personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj, monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono $3/ tago/ turisto)

Programo

Tago 1

08.30: Kolektiĝi en la kongresejo (sen matenmanĝo) kaj eki al Hue urbo. Survoje trairi Hai Van tunelo – la plej longa tunelo en Sudorienta Azio, Lang Co golfeto –  unu el la plej belaj golfetoj en la mondo.

10.30: Atingi al Hue urbo, viziti Thien Mu pagodon, unu el la plej belaj temploj de Hue. Thien Mu pagodo estas la nacia pagodo de Vjetnamio sub la Nguyen dinastio kaj estas la simbolo de la urbo.

12.00: Tagmanĝi kaj ripozi en hotelo

14.30: Viziti malnovan palacon, Ngo Mon enirejon, restaĵojn en la spuroj de Hue antikva ĉefurbo de la lasta feŭda dinastio en Vjetnamio

16.00: Viziti Dong Ba bazaron, la plej grandan merkaton de Hue, aĉeti specialajn manĝaĵojn de Hue.

18.00: Vespermanĝi en restoracio kun multaj bongustaj manĝaĵoj de Hue

19.30: Libere viziti Hue urbon (povi enboati laŭ longe de Parfuma (Huong) rivero kaj aŭskulti Hue folkloran muzikon) aŭ ripozi en hotelo.

Tago 2

07.30: Matenmanĝi

08.00: Redoni hotelon kaj viziti maŭzoleon kaj tombejon de la reĝo Khai Dinh – unika arkitektura stilo kaj miksita inter Orienta kaj Okcidenta arkitekturo.

10.00: Viziti Ming Mang tombejon.

12.00: Tagmanĝi en restoricio kun Hue manĝaĵoj

13.30: Reveni al Da Nang kaj atingi al la kongresejo je 15.30 

P1: Da Nang – Ho Chi Minh (Saigon) (4 tagoj kaj 3 noktoj) (28/4 – 1/5)

Prezo: €360 (504,000원)

La prezo inkluzivas:        – aŭtobuso, profesia ĉiĉerono, esperantista helpanto, hotelo, manĝaĵoj laŭ programo, akvo, biletoj al vidindaĵoj, aviadila bileto inter Da Nang kaj Ho Chi Minh urbo

La prezo ne inkluzivas: –    personaj elspezoj, drinkaĵoj en manĝoj,

  • monrekompencoj por soforo & ĉiĉerono: $3/ tago/ turisto

Atentu: Rilate al aviadila bileto inter Da Nang & Ho Chi Minh urbo, aliĝintoj bezonas mendi plej frue plej eble. Se vi mendas post 1.1.2019, b.v konsiliĝi kun LKK pri sxanĝiĝo de la aviadila bileto. B.v. aldoni vian plenan nomon, naskiĝdaton, passportan foton por mendi aviadilan bileton)

Programo

Tago 1 (28/4): Da Nang – Ho Chi Minh urbo (vespermanĝo)

16.00: Buso akompanos al Da Nang flughaveno por flugi al Ho Chi Minh urbo (la flugo aŭ je la 18:30 aŭ je la 20:00), vespermanĝi, veni hotelon & ripozi.

Tago 2 (29/4): Ho Chi Minh urbo (matenmanĝo en hotelo, tagmanĝo & vespermanĝo)

08.00 – 09.30: Viziti Sendependan palacon (Dinh Doc Lap) – malnovan arkitekturon en Saigon. Ĝi estas laborloko de Indochina registaro en franca kolonia periodo kaj de prezidantoj de la Vjetnama Respubliko antaŭ 1975.

09.30 – 11.30: Viziti Duc Ba preĝejon. Ĉi tiu preĝejo estis konstruita en la franca periodo, dediĉita al kristanaj adorantoj. La preĝejo estas tipa arkitekturo de Saigon dum pli ol 300 jaroj. Multaj vizitantoj de la tuta lando venas ĉi tie por admiri la belecon de la preĝejo. Viziti al Saigon Centra poŝtoficejo. Ĉi tiu loko ankaŭ estas konsiderita elstara kaj reprezenta arkitekturo de Saigon. La poŝtoficejo estas eŭropa stilo-arkitekturo kombinita kun azia kulturo. La poŝtoficejo situas en la centro de Ho Chi Minh Urbo. Ĝi estas la loko, kiu allogas plej multajn vizitantojn al la urbo. Poste viziti muzeon de militoj

12.00: Tagmanĝi en restoracio kun sudaj manĝaĵoj

13.30 – 17.00: Viziti Cu Chi Tunelojn. Tie aŭskulti pri historio kaj homoj de Cu Chi tuneloj dum militoj, viziti restaĵojn, tunelojn, gustumi tradician terpomon.

18.30: Reveni hotelon kaj ripozi.

19.30: Vespermanĝi sudajn manĝaĵojn. Nokte libere esplori la belecon de la urbo.

Tago 3 (30/4): Ho Chi Minh  – My Tho – Can Tho (matenmanĝo en hotelo, tagmanĝo & vespermanĝo)

07.00: Matenmanĝi kaj redoni ĉambon.

07.45: Veturi al My Tho, 80km for de Saigon.

10.00 – 12.00: Atingi al My Tho, viziti Vinh Trang pagodon. Boate viziti al Con Quy, vi ĉirkaŭiras la vilaĝon, observas la ordinaran vivon de sudokcidentaj vilaĝantoj, produktadon de kokosa dolĉaĵo laŭ manmaniero. Vi povi gustumi iom da kokosaj dolĉaĵoj aŭ aĉeti la dolĉaĵojn kiel donacoj.

Poste per tri-folia boato veturi laŭ verda kanalo sub la kokosaj arboj. Viziti belan ĝardenon, tie gustumi bongustajn fruktojn kaj aŭskulti Don Ca Tai Tu (malnovajn kantojn de Sud-Vjetnamio). Ĉi tiu estas tipa kulturo de okcidentanoj en sudo de Vjetnamio.

12.30 – 13.30: Tagmanĝi kun sudaj manĝaĵoj.

14.00: 15.00: Boate reveni al My Tho kaj buse veturi al Can Tho. Ricevi hotelon je 17.30.

18.00: Vespermanĝo. Nokte libere esplori la belecon de Can Tho.

Tago 4 (1/5): Can Tho – Ho Chi Minh (matenmanĝo en hotelo & tagmanĝo)

06.45: Matenmanĝi kaj redoni hotelon

07.15: Boate viziti Cai Rang flosantan bazaron. Ĝi estas la plej granda, plej okupita kaj plej fama flosanta bazaro en la okcidento. Ĉi tiu vizito doni al vi pli realan vidon pri vivo kaj kulturo de la loĝantoj de Cuu Long rivero. Dum la vizito, se vi ŝatus, boato povi viziti aliajn boatojn sur rivero. Tie povi ĝui fruktojn kaj manĝaĵojn sur la boato. Survoje elboatiĝi kaj viziti vendejon de tradiciajn manĝaĵojn. Ĉi tie viziti kaj lerni pri tradiciaj manĝaĵoj laŭ Okcidento maniero.

11.30: Tagmanĝi en Can Tho urbo.

13.30: Reveni al Ho Chi Minh Urbo

16.30: Atingi Ho Chi Minh urbon.

==============================================

9차 아시아오세아니아 대회 참가 안내

4.24(수) 4.25(목) 4.25(목)-28(일) 4.28(일)-5/1(토)/ 3박4일

5/1일 귀국

출국 종일관광 대회 대회후 관광 (호치민)

16:30분 호치민 귀환

55유로 (7만원) 참가비 60유로(8만원) 360유로(47만원)

예상 경비

  • 항공료 : 인천-다낭 왕복 : 340,000원 인천-다낭, 호치민-인천 : 354,000원
  • 대회 참가비 : 8만원
  • 종일 관광 : 7만원
  • 대회중 반나절 관광 : 40000원/ 33000원
  • 대회기간 숙박비 : 3성호텔 14만원 / 4성호텔 20만원

 ( 문화원이 추천하는 일정 2가지)

1안 (7박8일)

(종일관광+대회+대회후)

2안 (4박5일)

(종일관광+대회만)

참가비 8만 8만
관광비 7+47= 54만 7만
대회중 숙박 20만 20만
대회중 반나절 관광

(두차례)

73,000원 73,000원
항공료 354,000원 340,000원
합계 1,247,000원 763,000원

항공 일정 (베트남 항공)

(1안) 인천 출발다낭 도착, 호치민 출발인천도착

인천 출발 : 4. 24일. 11시 20- 14:05

호치민 출발 : 5. 2일. 09시 05 – 16시 25

(* 5월 1일 숙박비는 별도 부담)

(2안) 인천다낭 왕복

인천 출발 : 4. 24일. 11시 20- 14시 05

다낭 출발 : 4. 29일. 00시 15 – 06시 40

*항공권 문의 및 예약은 에스페로 여행사

(대표 Nepre 유필근010-2486-1354

Ekskursoj – 9-a AK3   

==> 이 주소를 누르면 관광지 사진이 나옵니다.

Ĝisnuna listo de homoj kiuj jam aliĝis al la 9-a Azia-Oceania Kongreso, Da Nang, Vjetnamio. (la 25-a ~ la 28-a de aprilo 2019)

http://www.esperantoazia.tk/index.php?mid=novajxo&document_srl=984862

  – 17 el Cxinio

  –  1 el Hispanio

  –  1 el Hungario

  –  1 el Indonezio

  – 31 el Japanio

  –  1 el Kongo (Demokratia Respubliko de Kongo)

  – 56 el Koreio (Korea Respubliko)

  –  2 el Singapuro

  –  1 el Tajvano

  –  1 el Turkio

  – 79 el Vjetnamio

 entute 191

Kaj indas rimarki, ke la Komuna Seminario (KS) okazas tuj post la kongreso, en la sama urbo. (la 29-a de aprilo ~ la 3a de majo de 2019) Aliĝintoj al la 9-a Azia-Oceania Kongreso laŭ loĝ-landoj  (2019-01-21) Aliĝintoj AK9-0121.docx

191 aliĝintoj al la 9-a Azia-Oceania Kongreso laŭ loĝ-landoj

2019-01-21

Ĉinio                                  (17)

Bak    Giwan

Cui     Biji

Gong  Yinbi

Kim    Yung Mi

Li       Xiuying

LI      Yaping

LI      Jiaquan

LIU    Xizhen

PENG Zhengming

PENG           Youzhu

WANG Guiying

WU     Hongyan

XIONG  Songyuan

XUE   Qin

Yang   Weijia

Zhang Wei

Zhao   Dezhi

Hispanio

Alejandro Sánchez Medina

Hungario

Halasz Tamas

Indonezio

Ilia Sumilfia Dewi

Japanio                      (31)

Futatsugi  Toru

Honda Machimura  Terumi

Hori    Yasuo

Hori    Tamae

Igarasi           Takeo

Inumaru Fumio

Isino   Yosio

Isino   Masayo

Ito      Teruko

Iwaya Mizro

Katu   Harumi

Kitagawa  Hisasi

Kitagawa  Ikuko

Kitani Tomoko

Kobayashi  Yoko

Machimura  Noriyuki

Migihara  Kimie

Nagase          Yoshikatsu

Nakatu            Masanori

Nakayama  Kinzi

Nikki  Ŝigeru

Nishioka  Kayoko

Okuuxaki  Tosxiomi

Ooba   Atsuo

Ooba   Shigeko

Saito Tume

Sawaya  Yuuiti

Suzuki           Keiichiro

Tahira Masako

Tahira Minoru

Takahashi  Yoshiteru

Kongo (Demokratia Respubliko de Kongo)

Ajua Rusaki

Koreio (Korea Respubliko)    (56)

An      Jeonghi

AN      JONGSOO (Kara An)

BAE    Sungae

Byun  Sunglye

CHO   DAEWHAN

Cho     Manjin

Cho     Moonjoo

Cho     Weonseok

CHOI KYINA

Chon   Chang Song

CHUNG  Deongryong

GIM   INHONG

HO     SONG

Hong  Mi Suk

Im      Hanu

JANG            Yongsook

JANG            Insook

JEONG  Byeongmi

KANG           Byunghun

KIM   Ahwon

Kim    Chol

KIM   Hiongun

Kim    In Sook

Kim    Jong Kwang

KIM   Minji

KIM   Minseo

Kim    Nam Sook

Kim    Song-a

Kim    Soo-Yong

KIM   YongJin

Kim    Young Ho

KIM   Youngok

LEE    Dongnyung

LEE    Hyeonmi

Lee     Jungkee

Lee     Kil Sung

LEE   Mikyung

LEE    Namhaeng

Lee     Young Chae

LI       HYON-SUK

Lim    Soung Taek

Ma      Jeongsoon

Moon  Jung Sook

OH     Soonmo

Park   Hae Sim

Park   Mi Hee

PARK Soohyean

PARK            Soryang

Park   Sujin

Park   Young Chan

Rhee   Kyung Ok

RYU   Jinsook

SHIN  Youngmook

So       JinSu

SONG Jungyang

YOU   Migyeong

Turkio

Ba      Jingke

Singapuro

Foo  Yu Kang Wilson

Tan  Jue Li Lynn

Tajvano

CHEN LI-RU

Turkio

Ba      Jingke

Vjetnamio                  (79)

Gabriel Marques Rodrigues Ladeira

Bui Hai  Mung

Bùi Như  Nga

Bùi T Thu  Hồng

Đặng Ngọc  Hợi

Đặng T          Khuyên

Đặng Thị  Minh

Đỗ Mạnh  Cường

Đỗ T   Tuyết

Đỗ T Anh  Thư

Đỗ T Bích  Thọ

Đỗ Thị           Thúy

Đỗ thị anh  Thư

Dương Tú  Kiều

Hà Thị           Xim

Hà Thị           Bình

Hồ Ngọc  Ngọ

Huỳnh T Nhược  Thúy

Huỳnh Văn  Út

Lê Quốc         Cường

Lê T Ngọc      Ánh

Lê Thị Nguyệt

Lê Thị Vân

Lê Thị Cao     Trường

Lê Thi Kim    Hoa

Lương Ngọc   Bảo

Mai T Thanh  Hà

Ngo Thi         Nhue

Ngô Việt        Hòa

Nguyễn          Lân

Nguyễn          Hoàng

Nguyễn Anh   Thái

Nguyễn Bích  Thu

Nguyen Duc   Manh

Nguyễn Duy  Anh

Nguyễn Hoành          Phi

Nguyễn Khắc Dương

Nguyễn Quang          Huy

Nguyễn Quốc Hiệp

Nguyễn T Kim          Duyến

Nguyễn T Mỹ An

Nguyễn Thế   Ly

Nguyễn Thế   Phúc

Nguyen Thi    Nep

Nguyen Thi    Hien

Nguyễn Thị    Ký

Nguyễn Thị    Chính

Nguyễn Thị    Thoa

Nguyễn Thị    Lành

Nguyễn Thị    Hiền

Nguyễn Thị    Vân

Nguyễn Thị    Huệ

Nguyễn Thị    Ngân

Nguyễn Thị    Thanh

Nguyen Thi Phuong  Mai

Nguyễn Thu   Huyền

Nguyễn Trần Cẩm     Tú

Nguyen Van   Loi

Nguyen Van   Ha

Nguyễn Văn   Hoàn

Nhâm Thị      Hòa

Pham Mai      Lan

Phạm Mạnh   Thường

Phạm Thị       Nhàn

Phùng Mạnh  Tiến

Phùng Thị Bích  Ngọc

Phùng Văn     Thìn

Trần Bá         Cừ

Trần Huệ       Quang

Trần T Kim    Hồng

Trần T Thanh Hải

Trần T Xuân  Hằng

Tran Thi        Hoan

Trần Văn       Lộc

Trinh Hong    Hanh

Trịnh T Thu   Thủy

Võ T Kim       Quyên

Võ Thị Kim

Võ Thụy Bích Phương

(fino)댓글 쓰기(Lasi Respondon)