Dennis Keefe교수 초청, 에스페란토 중/상급 강의 안내
Esperanto-Kurso de prof.Dennis Keefe

에스페란토 문화원에서는 저명 에스페란토 교육 전문가인 Dennis Keefe 교수님을 초청하여
아래와 같이 강의를 개설하오니 많은 신청을 바랍니다.
아 래

1. 개설 기간 : 2017. 12월 4일(월) ~ 12월 15일(금)
2. 개설반
● 중급 낮반 : 매주, 월,수,금 (오후 2시-5시) * 강의수준 : 초급 수료이상 (BEK-2 교재)
● 상급 저녁반 : 매주, 월,수,금 (오후 7시-9시) * 강의수준 : 에스페란토로 대화가 가능한분
3. 장소 : 문화원
4. 수강료 : 각반 3만원. (수강을 원하는 분은 11월 30일까지 국민 068-21-0187-603 (이중기)으로 입금.

= Dennis 교수 강의 내용 안내 =

중급낮반 : 월수금. 2시-5시

지난 5월 문화원에서 진행됐던 ‘BEK-Kurso 1’에 이어서 ‘BEK-Kurso 2’의 교재로 한단계 높은 수업을 진행합니다. BEK 1가 말하기에서 가장 많이 쓰이는 (80-90%) 기본 표현들을 익히게 한다면, BEK 2는 관계대명사나 관계부사 등을 이용한 복문 활용을 익히는 에스페란토 말하기의 심화편입니다.

상급저녁반 : 월수금. 7시-9시

<월요일 수업 / Literatura Lundo> 참가자 각자가 선택한 에스페란토 책(역사, 문학등 널리 알려지지 않은 책)의 내용중 ‘1장’ 또는 ‘앞부분’ 의 내용을 정리하여 5-10분동안 소개한후 질문을 받고 대답하고 나서 Dennis교수의 의견을 듣고 다음 사람으로 넘어갑니다.

<수요일 수업/ Kuriero de Unuesko> 최근 발행된 ‘Unesko-Kuriero’ 에스페란토판 ( http://uea.org/revuoj/unesko_kuriero) 중에서 두 기제목을 각자 선택하여 그 내용에 대해 발표하고 토론합니다. 강의 신청자들에게 두권의 Kuriero 파일을 보내드립니다.

<금요일 수업/ Diskuto pri Arto kaj> 에스페란토 영화, 예술, 에스페란토 대학 등에 대한 자료를 활용합니다.

Seula Esperanto-Kulturcentro havos Esperanto-kurson fare de prof.Dennis Keefe de la 4-a ĝis la 15-a de decembro, 2017. Okazos du kursoj : BEK-2 kaj Libera diskuto.

Kuriero de UNESKO – Unua Kurso en Koreio Hieraŭ — Strategia Valoro

Resumo:

La unua kurso kiu utiligas la novan Kurieron de UNESKO (UEA, Trezoro Huang Yinbao) kiel lego-materialon lanĉiĝis hieraŭ en Koreio.  La reago de la gelernantoj, ĉiuj aziaj fluparolantoj de Esperanto, estis tre pozitiva.  La kunteksto de tiu kurso, kaj prezento de ĝia enhavo sekvas, kune kun rekomendo, ke ankaŭ aliaj landoj prikonsideru eksperimentadon kaj ekprovojn kun tiaj Kuriero de UNESKO-kursoj.Klarigo:

Dum pli ol jardeko mi volis starigi kursojn de Esperanto kiuj pritraktis la temojn UNESKO kaj Unuiĝintaj Nacioj, sed tio malfacile eblis antaŭ la ek-eldonado de la organo de UNESKO en nia lingvo Esperanto.

Sed nun, hieraŭ vespere ekestiĝis en Koreio la unua provkurso pri UNESKO, utiliganta kiel legomaterialon la novan “Kurieron de UNESKO”, lanĉitan de UEA kaj Trezoro Huang Yinbao, unu el niaj C-Komitatanoj.

Sen la Kuriero de UNESKO, sen la kapablo libere elŝuti ĝin el la UEA-retejo, ne eblus starigi la kurso-modelon kiun ni sukcese utiligis hieraŭ.

Kun la kunlaboro de LEE Jungkee, kiu senavare disponigis sian centron SEK, Seula Esperanto-Kulturcentro, kaj kiu ankaŭ faris la merkatikajn paŝojn por varbi ĉirkaŭ 12 bonajn parolantojn de Esperanto en centra Seulo, eblis finfine realigi tiun revon: Kurso per, ne pri, Esperanto (pri kiu ofte parolis Germain Pirlot), kaj kurso rekte rilatanta UNESKO-n utiliganta la faman revuon mem, kaj ĉi foje tute en Esperanto.

Se tiu modelo de kurso sukcesos en Seŭlo – kaj la fruaj indikoj estas, ke ĝi tre trafas la bezonojn de fluaj, aziaj parolantoj de Esperanto — estas probable, ke tia modelo servos ankaŭ en eŭropa kaj aliaj kontinentoj.

El kio konsistas tiu kurso-modelo?  Unue, unu lernanto prezentas UNU artikolon el la esperanta Kuriero de UNESKO dum ĉirkaŭ 5 minutoj.  Due, la individuaj lernantoj starigas demandojn al tiu kiu prezentis la artikolon.  Trie, la kursgvidanto (ĉi foje Dennis Keefe) faras sintezajn komentojn aŭ plurajn demandojn al la prezentinto kaj al la gelernantaro.  Poste, estas la vico de la dua prezentanto.  La tuta tempo por prezento, demandado, sintezo daŭras inter 12 kaj 15 minutoj.   La lecionoj en Koreio daŭras 2 horojn ĉiufoje.

La kurso estas lernanto-centra.  Estas la gelernantoj mem kiuj decidas kiujn artikolojn de KURIERO-UNESKO ili volas prezenti kaj instrui.  La gelernantoj, sen premo de la kursgvidanto elektas sian preferatan instruo-maniero.  La kursgvidanto rolas kiel organizanto, ne kiel ĉionscianto.

Estus bone, ke aliaj spertaj Esperantistoj eksperimentu pri aliaj kurso-formatoj por trovi novajn ideojn por didaktike subteni la Kurieron de UNESKO.   La kursogvidanto NE bezonas esti profesia instruisto, sed devas scii kiel ĝentile kaj afable gvidi diskutadon inter grupo da plenkreskuloj kiuj flue parolas Esperanton.

En venontaj monatoj por ILEI-anoj kiuj interesiĝas pri la temo, mi provos verki pli detalan artikolon por IPR, la Internacia Pedagogia Revuo.

PS: rilate la temon Kuriero de UNESKO, mi esperas, ke la foto de la bonega parolado de Rakoen Maertens ĉe UNESKO en Parizo atingos la kovrilon de la revuo Esperanto.  La foto de la Ondo de Esperanto bonas, sed multe, multe pli oportunas, foto kun li kaj la Kuriero de UNESKO, kiun li klare montris al ĉiuj ĉeestantaj UNESK-anoj!  La Kuriero estas unu el la plej bonaj novaĵoj en Esperantujo en la lastaj jardekoj, kaj indas pensi pri ĝia rolo en venonta strategio.

Dennis Keefe
C-Komitatano

 

댓글 쓰기(Lasi Respondon)