Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

세계 에스페란토 협회 ‘동아시아 회의’ 중국, 항주에서 열려
Strategia forumo de UEA pri Orientazio

세계 에스페란토 협회 동아시아 전략회의가 중국, 항주에서 2017년 10월 23일 세계 에스페란토 협회 마크 페티스회장 주재로 열렸다. 이자리에서는 동아시아 에스페란토 운동의 중요 현황과 앞으로의 과제에 대한 심도있는 논의가 있었다.

이 회의 참석자는 아래와 같다.

Mark Fettes / prezidanto de UEA (세계 에스페란토 협회 회장)

LEE Jungkee / estrarano de UEA pri Azia movado (세계 협회 아시아담담 임원)

Inumaru Fumio / vicprez. de KAEM (세계 협회 아시아 위원회 부위원장)

Chimedtseren Enkhee / sekr. de KAEM (세계 협회 아시아 위원회 사무국장)

WANG Tianyi / prez. de IKEF (국제 에스페란토 무역.경제 협회 회장)

Gong Xiaofeng / vicprez. de ILEI (세계 에스페란토 교육자 연맹 부회장)

 

Strategia forumo de UEA pri Orientazia Movado okazis en la 23-a de okt. 2017 en la urbo Hangzhou, Ĉinio. Sub la prezido de la prez. de UEA d-ro Mark Fettes ĉeestantoj analizis nunan situacion kaj diskutis pri estonta direkto de la movado en Orientazio.

Jen estas nomlisto de la ĉeestantoj.

Mark Fettes / prezidanto de UEA

LEE Jungkee / estrarano de UEA pri Azia movado

Inumaru Fumio / vicprez. de KAEM

Chimedtseren Enkhee / sekr. de KAEM (prez. de Mongola Esperanto-Asocio)

WANG Tianyi / prez. de IKEF

Gong Xiaofeng / vicprez. de ILEI

Jenaj temoj estis diskutitaj en la forumo.

1. Starigo de ‘Azia Informejo de UEA’ en Xian, Ĉinio
2. Nova nomo de Azia komisiono. La rekomendita nomo estas ‘Azia-Oceania Komisiono’ por unuecigi kun aliaj kontinentaj komisionoj. Sed ‘KAEM’ estos uzota kiel karesnomo.
3. La propono de Univ.Kunming kun la nomo ‘Esperanto-Eduka Centro de Sudorientazio’ estos traktota fare de UEA konsiderante la proponon de ‘Esperanto-Muzeo de Zhaozuang.
4. Subvencio por movado en Centra azio kaj Barato.
5. Plifortigo de kunlaboro kaj informŝanĝo inter provincoj por tutĉina movado.
6. Nova projekto de KAEM por verki ‘Historio de Azia Esperanto-Movado’-n (proponita de d-ro SO Jinsu)
7. Okazigo de regula somera kurso-kunveno laŭ Silka Vojo.
8. Kompili liston de ‘animoj’ de provincaj movadoj por informinterŝanĝo (tasko de Ĉielismo)
9. ‘Esplorcentro de Esperanto-Kulturo’ ene de Univ.Liaoning estas pliesplorinda fare de KAEM kaj WU Guojiang.

 

 

 

 

 

 

 

 댓글 쓰기(Lasi Respondon)