제 4차 남아시아 에스페란토 세미나리오(2017.10.13-16/인도) 안내!
La 4-a SAS en Bengaluro,Barato

제 4차 남아시아 에스페란토 세미나리오가 2017년 10월 13일부터 16일까지 인도, 벵갈루로에서 열린다. 남아시아 에스페란토 운동의 발전을 위한 다양한 의견과 제안이 논의될 예정이니 관심있는 에스페란티스토의 많은 참석을 기대하며, 자세한 내용은 아래 안내를 참고하기 바란다.

(SeminariejoIndian Social Institute, Bengaluro, Barato/foto el http://isibangalore.com)

SAS-4 (2017): Bengaluro, Barato

la La 4a Sud-Azia Seminario (SAS-4)

Temo: Loka kulturo – Monda civitano

Kiam: Vendrede la 13an ĝis lunde la 16an de oktobro 2017

Kie: Indian Social Institute, Bengaluro, Barato

Aliĝilo: Jen la SAS-4 aliĝilo (http://bit.ly/sas4-alighilo)

Aliĝkotizoj: Kiel promesite, ne estas altaj!

La kotizoj varias depende de la loĝlando de la aliĝanto, laŭ la jena grupigo:

A-Landanoj: 20 eŭroj
B-Landanoj: 10 eŭroj

A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B.

B: Ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio kaj Korea Respubliko), Afriko kaj Latina Ameriko.

La kotizoj estas pagendaj surloke en Bengaluro, dum SAS-4.

Bonvolu noti, ke aliĝontoj devus krome pagi (rekte al la SASejo, Indian Social Institute) por manĝado kaj loĝado. La aliĝkotizo NE inkluzivas tiujn pagojn. Aliĝintoj ricevos retmesaĝon pri loĝado.

Provizora programo:

1. Ĵaŭde, la 12an de oktobro 2017: Registriĝo
2. Vendrede, la 13an: Inaŭguro kaj laborsesioj
3. Sabate, la 14an: Tuttaga(j) ekskurso(j)
4. Dimanĉe, la 15an: Laborsesioj
5. Lunde, la 16an de oktobro 2017: Fermo

Pri la temo: Ni ĉiuj ĝuas niajn lokajn kulturojn: niajn lingvojn, festojn, manĝaĵojn kaj vestaĵojn. Kaj kiel esperantistoj ni ĉiuj estas ankaŭ mondaj civitanoj, ĉu ne?

Kadre de la 2017 UN-jartemo pri daŭripova turismo, dum SAS-4 ni lernos pri la lokaj kulturoj de niaj mondaj civitanoj! Kaj ni dividos la spertojn esti samtempe kaj lokanoj kaj mondanoj.

Estos kompreneble multaj pliaj aranĝoj – kantado, lingvokursetoj, labortendaroj…. Ni pliriĉigos la programon dum la venontaj monatoj!

Pri la urbo, Bengaluro: Ni revenos al Bengaluro, la kongresurbo de la 5-a Azia Kongreso en 2008. Tiutempe, ni verkis paĝon esperantan pri la urbo. Jen ĝi estas. La reto abundas je informoj pri tiu ĉi vigla urbo. La vikipedia artikolo pri Bengaluro estas nur komencopunkto!

Pri la seminarejo, ISI: La ejo de SAS-4 estos la urbomeza Indian Social Institute (ISI; la Barata Socia Instituto). La vizio de ISI estas krei egalecan kaj inkluzivan socion. Ĝi estas esplorinstituto kaj instituto por trejnado de diversaj sociaj aktivuloj, aparte tiuj kiuj laboras kun la plej malriĉaj tavoloj de la socio. Vizitu ilian (anglalingvan) retejon ĉi tie.

Vidaĵo de la centra korto de ISI, Bengaluro, Barato.

Vidaĵo de la centra korto de ISI, Bengaluro, Barato. – Foto: A. Giridhar RAO

Kontakteblecoj:

댓글 쓰기(Lasi Respondon)