Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

제 101차 세계 에스페란토 대회 행사 상세 일정표 (2016.7.23-30)
Kongresa programo de la 101-a Universala Esperanto-Kongreso

제 101차 세계 에스페란토 대회 (슬로바키아, 니트라) 행사 일정표입니다.

Jen estas programo de la 101-a Universala Kongreso de Esperanto.

uk

23-a de julio 2016, sabato
13:00 — 14:00 Komitato de UEA – akcepto Hodler
14:00 — 17:30 Komitato de UEA 1 Hodler
14:00 — 18:00 Libroservo 1 Bociort
14:30 — 18:00 Teatro: Teatro Komika ĉe la kongresejo
15:00 — 16:00 Unuafojaj Kongresanoj Škarvan
16:00 — 18:00 Koncerto: Ralph Glomp Lapenna
19:00 — 21:00 Movada Foiro ĉe la kongresejo
24-a de julio 2016, dimanĉo
10:00 — 12:00 Solena Inaŭguro Zamenhof
12:00 — 13:00 Filmo: Roman Dobrzyński Hodler
13:00 — 14:00 Glagolico 1 – enkonduko Benka
13:00 — 14:30 IKU 1 /AIS 11 (inaŭguro; Wickström) Hodler
13:00 — 18:00 Libroservo 2 Bociort
13:00 — 13:45 Slovaka Eksprese 1 Škarvan
13:15 — 14:00 Ateistoj (ATEO – fermita) Izák
13:15 — 14:45 Briteliro kaj la lingva politiko en la Eŭropa Unio Lapenna
13:15 — 14:45 Juristoj (EJA) Dolinský
13:15 — 14:00 Medicinistoj (UMEA) Maliarik
14:00 — 15:00 Ĉina Tago Kalocsay
14:00 — 14:45 Lib(e)ra interŝanĝo (uzitaj libroj) Zvara
14:00 — 15:00 Prelego pri Slovakio 1: Bunta naturo en Slovakio Škarvan
14:15 — 15:15 Etnistoj (IKEL – Minoritatoj en Slovakio) Izák
14:15 — 15:00 Samseksemuloj (LSG) Maliarik
15:00 — 16:00 Koncerto: Senprobleme en Esperanto Lapenna
15:00 — 16:30 Nova Estraro de UEA sin prezentas Hodler
15:15 — 16:45 Internacia Koruso 1 Zvara
15:15 — 16:00 Oomoto kaj Esperanto Maliarik
15:15 — 16:15 Prelego pri Slovakio 3: Enkonduko pri la Slovaka Škarvan
15:15 — 16:15 Prelego: La mondoj de la la fratoj Strugackij Benka
15:15 — 16:15 Prelego: Libera programaro Dolinský
15:30 — 16:30 Ekumena Diservo Preĝejo de Sanktaj Petro kaj Paŭlo
15:30 — 16:15 Ne-fumantoj (TADEN) Izák
16:15 — 17:00 Prelego: Ĉendancado por praktiki Esperanton Maliarik
16:30 — 18:00 Eŭropa Esperanto-Unio (EEU – fermita) Izák
16:30 — 18:00 Kongresa Temo 1 Kalocsay
16:30 — 18:00 Ŭonbulismo: Internacia meditado Dolinský
17:00 — 18:00 IKU 2/AIS 21 (Wandel) Škarvan
17:00 — 18:00 Instruistoj (ILEI) Zvara
17:00 — 18:00 Koncerto: E-Familio Lapenna
17:00 — 18:00 Prelego: Spertoj de Esperanta Entreprenisto Benka
17:00 — 18:00 Prezento: Centro Ludoviko Zamenhof Hodler
17:15 — 18:00 Legado (Esperanta Sumoo) Maliarik
20:00 — 22:00 Nacia Vespero urba ĉefa placo
25-a de julio 2016, lundo
09:00 — 10:30 Kleriga Lundo: Aikido Zvara
09:00 — 10:30 Kleriga Lundo: Kiel efike lerni fremdajn lingvojn Maliarik
09:00 — 10:30 Kleriga Lundo: Klerigaj ludoj Benka
09:00 — 10:30 Kleriga Lundo: La katalogo Trovanto Dolinský
09:00 — 10:30 Kleriga Lundo: Socia justeco – kion praktike fari Izák
09:00 — 11:00 Komitata Forumo – Statutaj ŝanĝoj Hodler
09:00 — 18:00 Libroservo 3 Bociort
09:00 — 10:30 Lingvohistoria prezento de Slovakio Škarvan
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Eklerni Esperanton per Duolingo Dolinský
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Enkonduko al UN Benka
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Interesegaj japanaj artoj Zvara
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Kiam utopio iĝas realo Škarvan
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Tradukado en multlingvaj medioj Maliarik
10:45 — 12:15 Kleriga Lundo: Trejnado pri Strategia Planado 1 Izák
12:30 — 14:00 Kleriga Lundo: Ekparolu! – trejnado de Geonkloj Dolinský
12:30 — 14:00 Kleriga Lundo: La amikoj de Muzaiko Zvara
12:30 — 14:00 Kleriga Lundo: La nova lernu.net kaj novaĵoj de E@I Benka
12:30 — 14:00 Kleriga Lundo: Socia, lingva, literatura justeco Maliarik
12:30 — 14:00 Kleriga Lundo: Trejnado pri Strategia Planado 2 Izák
14:00 — 15:30 Kleriga Lundo: Koncerto kaj kantateliero Dolinský
14:00 — 18:00 Komitato de UEA 2 Hodler
14:15 — 15:00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K1 (komencantoj) Izák
14:15 — 15:00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj) Zvara
14:15 — 15:15 Prelegserio pri slava interlingvistiko 1 Benka
14:15 — 15:15 Sennaciistoj (SAT) Škarvan
14:15 — 15:15 Tajĝiĉuano Maliarik
15:15 — 17:00 Filmfestivalo: Teo kaj Amo Kalocsay
15:15 — 16:00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K2 (komencantoj) zák
15:15 — 16:00 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M1 (mezniveluloj) Zvara
15:30 — 17:00 Fervojistoj (IFEF) Maliarik
15:30 — 16:30 Prelegserio pri slava interlingvistiko 2 Benka
15:30 — 16:30 Slovaka Eksprese 2 Škarvan
16:30 — 17:00 Akademio de Esperanto (fermita) Zvara
16:30 — 17:45 Amikaro de Bruno Gröning 1 Izák
16:30 — 18:00 Koncerto: Malkaŝita Kaŝi Lapenna
17:00 — 18:00 IKU 3/AIS 31 (Alcalde) Škarvan
17:00 — 18:00 Kvizo Benka
17:00 — 18:00 Teatro: Ludoviko Zamenhof Sinagogo
17:15 — 18:00 Unu Mondo Zvara
19:30 — 21:00 Bankedo hotelo Agroiňstitút
21:00 — 23:59 Kongresa Balo hotelo Agroiňstitút
26-a de julio 2016, mardo
09:00 — 10:00 IKU 4 (Vergara) Dolinský
09:00 — 11:00 Komitata Forumo – Konsciigo Hodler
09:00 — 10:30 Kristanoj (IKUE-KELI) Maliarik
09:00 — 18:00 Libroservo 4 Bociort
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K3 (komencantoj) Izák
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M2 (mezniveluloj) Zvara
09:00 — 10:30 Trejnado pri interreto por komencantoj Marečková
09:00 — 09:45 Universala Homama Asocio (UHA) Benka
09:30 — 10:30 Ateliero pri multlingvismo inter Esperantistoj Lapenna
10:00 — 11:00 Framasonoj (IFL – fonda kunsido) Benka
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K4 (komencantoj) Izák
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M2 (mezniveluloj) Zvara
10:00 — 15:45 Tago de Lernado Škarvan
10:15 — 11:00 Patronoj de TEJO Dolinský
11:00 — 11:45 AIS 12 (Wickström) Izák
11:00 — 11:45 Ateistoj (ATEO – publika) Maliarik
11:00 — 12:30 Filatelistoj (ELF-AREK) Zvara
11:15 — 12:45 Centro de Esploroj kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj (CED – publika) Dolinský
12:00 — 12:45 AIS 22 (Wandel) Izák
12:00 — 13:30 Amikaro de Bruno Gröning 2 Benka
12:00 — 13:00 Teatro: Teatro en Kofro Hodler
12:30 — 13:15 Delegita Reto Hodler
13:00 — 14:30 Kongresa Temo 2 Dolinský
13:00 — 14:00 Mez-Orienta Nord-Afrika Komisiono (MONA) Zvara
13:00 — 15:00 Scienca Kafejo Izák
13:30 — 14:30 Esperantic Studies Foundation (ESF) Maliarik
14:00 — 15:15 Filmo: La Monstro de la Fantoma Lago Hodler
14:00 — 15:00 Prelegserio pri slava interlingvistiko 3 Benka
14:15 — 15:00 Eŭropo Demokratio Esperanto 1 Zvara
14:45 — 15:45 UN/Unesko Dolinský
15:00 — 16:30 Koncerto: Dubarda koncerto – Bardo sen barbo… Lapenna
15:15 — 16:45 Ekonomikistoj (IKEF) Izák
15:15 — 16:00 Eŭropo Demokratio Esperanto 2 Zvara
15:15 — 16:15 Prelegserio pri slava interlingvistiko 4 Benka
15:15 — 16:45 Spirita Eldona Societo F.V. Lorenz Maliarik
15:45 — 17:45 Komitata Forumo – Kapabligo Hodler
16:00 — 18:00 Belartaj Konkursoj Dolinský
16:30 — 18:00 Internacia Koruso 2 Zvara
17:00 — 18:00 Ĉeĥa eksprese 1 Izák
17:00 — 18:00 Glagolico 2 – ekzercoj Benka
17:00 — 18:00 IKU 5 (So Gilsu) Škarvan
17:15 — 18:00 TEJO sin prezentas Maliarik
17:30 — 18:45 Danco: Tuŝoj je animo Studio en la Teatro de Andrej Bagar
18:00 — 19:00 Societo Zamenhof (akcepto nur por invititoj)
18:00 — 19:00 Teatro: DOMA Teatro de Andrej Bagar
20:00 — 21:15 Danco: Tuŝoj je animo Studio en la Teatro de Andrej Bagar
20:00 — 22:00 Koncerto: Easy steps Hodler
20:30 — 21:30 Teatro: DOMA Teatro de Andrej Bagar
28-a de julio 2016, ĵaŭdo
09:00 — 10:00 IKU 6 (Raola) Škarvan
09:00 — 18:00 Libroservo 5 Bociort
09:00 — 18:00 Lingvopolitika konferenco de landoj V4 Universitato UKF
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K5 (komencantoj) Izák
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj) Zvara
09:00 — 10:00 Slovaka Eksprese 3 Dolinský
09:30 — 11:45 Komitata Forumo – Kunordigo Hodler
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K6 (komencantoj) Izák
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M3 (mezniveluloj) Zvara
10:15 — 11:00 Radioaŭskultantoj (AERA) Škarvan
10:30 — 11:15 Matematikistoj (IAdEM) Dolinský
11:00 — 11:45 AIS 32 (Alcalde) Izák
11:00 — 12:00 Ĝemelaj urboj Zvara
11:00 — 12:00 Koncerto: ĴeLe Lapenna
11:15 — 12:45 Kongresa Temo 3 Škarvan
11:30 — 12:15 E-Movado en Sud-orienta Eŭropo Dolinský
11:45 — 12:45 Centra Oficejo Respondas Hodler
12:00 — 12:45 AIS 23 (Wandel) Izák
12:30 — 13:15 Afrika Movado Dolinský
13:00 — 14:00 Blinduloj (LIBE) Zvara
13:00 — 14:30 Ĵurnalistoj (TEĴA) Izák
13:00 — 14:00 Koncerto: Asorti Lapenna
13:00 — 14:15 Oratora Konkurso Škarvan
13:00 — 14:15 Prelego: Pressburg-Pozsony-Bratislavo Hodler
13:30 — 14:15 Azia agado (KAEM) Dolinský
14:30 — 15:30 IKU 7 (Fettes) Škarvan
14:30 — 15:30 Libroj de la Jaro Hodler
14:45 — 15:45 Ĉeĥa Eksprese 2 Dolinský
14:45 — 16:15 Internacia Koruso 3 Zvara
15:00 — 16:00 Esperanto-Centroj Izák
15:00 — 17:00 Futbalmatĉo urba stadiono (Jesenského 4)
15:45 — 18:00 Komitata Forumo – Komunumo Hodler
16:00 — 17:30 Akademio de Esperanto: La Akademio Respondas Škarvan
16:00 — 17:00 Prelego pri Slovakio 4: Malantaŭ sep montoj… Dolinský
16:30 — 18:00 Amikaro de Bruno Gröning 3 Izák
17:00 — 18:00 Prelego pri Slovakio 5: Famaj slovakoj Zvara
17:15 — 18:00 Legantoj de Esperanto Dolinský
18:00 — 19:00 Teatro: La kredito Teatro de Andrej Bagar
18:30 — 19:30 Urba Akcepto (nur por invititoj)
20:30 — 21:30 Teatro: La kredito Teatro de Andrej Bagar
21:00 — 22:00 Koncerto: Martin Wiese Hodler
29-a de julio 2016, vendredo
09:00 — 10:00 IKU 8 (Maitzen) Škarvan
09:00 — 12:00 Komitato de UEA 3 Hodler
09:00 — 18:00 Libroservo 6 Bociort
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K7 (komencantoj) Izák
09:00 — 09:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj) Zvara
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net K8 (komencantoj) Izák
10:00 — 10:45 Paroligaj Lecionoj kun edukado.net M4 (mezniveluloj) Zvara
10:00 — 11:00 Prelego pri Slovakio 6: Revoluciaj slovakaj inventaĵoj Maliarik
10:15 — 11:15 Prelego: La blanka-Aŭstralio-Politiko – historio kaj sekvoj Bakker
11:00 — 12:00 Koncerto: Duopo Slezák Lapenna
11:15 — 12:00 Kantado de La Espero Dolinský
12:00 — 18:00 KER-ekzamenoj Tvarožek
12:00 — 18:00 KER-ekzamenoj Zvara
12:00 — 13:00 Postkongreso 1 Izák
12:15 — 13:45 Aŭkcio Lapenna
12:15 — 13:30 Filmo: Dobrzyński Hodler
13:00 — 14:15 Scienca Forumo Maliarik
13:45 — 15:15 Eŭropa Esperanto-Unio (publika) Dolinský
13:45 — 14:30 Postkongreso 2 Izák
13:45 — 14:30 Seulo – kiel alveni? Škarvan
13:45 — 14:45 Zamenhof Jaro 2017 Hodler
14:30 — 15:30 Koncerto: Internacia Koruso Maliarik
14:45 — 16:15 Komunistoj (IKEK) Izák
14:45 — 15:30 Slovaka Eksprese 4 Škarvan
15:00 — 18:00 Esperantologia Konferenco Lapenna
15:00 — 16:30 Koncerto: Kim J; henriksen Hodler
15:30 — 17:00 Kongresa Temo 4 Dolinský
16:00 — 17:00 IKU 9 (Striganova) Škarvan
16:00 — 17:15 Prelego: Gravitaj Ondoj Maliarik
17:00 — 18:00 Venontaj UK-oj Hodler
17:15 — 18:00 Sciencistoj (ISAE) Izák
17:15 — 18:00 Vegetaranoj (TEVA) Škarvan
18:00 — 18:30 Komuna fotado parkejo antaŭ la kongresejo
18:30 — 19:30 Manifestacio – Esperanto bunta lingvo ekiro de la kongresejo
19:30 — 20:30 Monda rekordo dancado de Slovaka Tango ĉefa urba placo
20:30 — 23:30 Koncerto: Internacia Muzika Festivalo ĉefa urba placo
30-a de julio 2016, sabato
10:00 — 12:00 Solena Fermo Zamenhof
12:00 — 14:00 Libroservo 7 Bociort댓글 쓰기(Lasi Respondon)