Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

중국 에스페란토 실업인회 대회, 8회 아시아 대회와 함께 열리다.
La 10-a Jarkunveno de IKEF-Chinio

제 10차 중국 에스페란토 실업인 대회가 제 8회 아시아 에스페란토 대회(2016.11.3-6/Quanzhou)와 함께 열리게 된다.

ghe

ene

re_IKEF_China_2008_en_Xiamen1

 

La 8a Azia Kongreso de Esperanto okazos en Quanzhou, sudorienta Ĉinio, paralele kun la 5a ILEI-seminario en Orienta Azio (5a ISOA). Ankaŭ tie okazos la 10a Jarkunveno de IKEF-Ĉinio (komercistoj) enkadre de la kongreso.

Kvar-taga Esperanto-festeno kun riĉa programo kaj multaj ekskursoj tra Quanzhou-urbo kaj ĝia ĉirkaŭaĵo, kiu dum tiu sezono havas perfekte agrablan veteron.

TEMO: Esperanto por azia kunlaboro en la reta epoko!

Kongresejo: HUAQIAO Hotelo (Quanzhou Overseas Chinese Hotel) 泉州华侨大厦
Adreso: 1# Baiyuanlu, Lichengqu, Quanzhou urbo, Fujian provinco, Chinio, CN 362000 http://www.overseaschinesehotel.com/

Kongresurbo: Quanzhou situas en Fujian-provinco, suda Ĉinio.
Ĝi fieras pri sia agrabla duontropika klimato, kaj alvenante al la urbo vi sentos ekzotikecon ne tipan por ĉina urbo. Ne senkiale, ĉar jen la komenca punkto de la mara itinero de la Silka Vojo.
Malfermita kiel havenurbo dum la dinastio Tang (618-907), Quanzhou atingis sian apogeon dum la dinastioj Song (960-907) kaj Yuan (1279-1368). Tiam ĉi tie loĝis eĉ hindoj, araboj kaj persoj. Ĝis nun funkcias moskeoj kaj eblas trovi spurojn de diversaj aliaj religioj. Iuj supozas, ke en Quanzhou loĝis Sindbado la Maristo, fama figuro el “Mil kaj unu noktoj”. Marco Polo notas la ŝajne arablingvan nomon de tiu ĉi urbo “Zayton”, kaj ĝin registras ankaŭ la islama vojaĝisto Ibn Battuta.
Pro tia historia fono en Quanzhou ankoraŭ nun regas etoso de interkulturaj aventuroj. Venu do ĉi tien por ĝui tiun etoson, kaj tio helpos vin ricevi inspiron por la perspektivo de Esperanto en Azio! La aventuroj de iamaj ŝipistoj similas al tiuj de nunaj retumantoj, kiuj virtuale navigas, ĉu ne?

VETERO: En novembro la loka vetero estas milda. Averaĝe la plej alta temperaturo estas 24 celsiaj gradoj, la plej malalta estas 16 gradoj. La meznombra pluvokvanto estas 18 milimetroj.

PROGRAMO (provizora)

La 3a, ĵaŭde,
Akceptado en la hotelo ĝis 20:00
14:00–17:00 Prelegoj
19:00–21:00 Interkona Vespero

La 4a, vendrede,
10:00–11:30 Inaŭguro
14:00–17:00 Kunvenoj
19:00–21:00 Nacia Vespero

La 5a, sabate,
09:00–12:00 Kunvenoj
14:00–17:00 Promenado tra Quanzhou
19:00–21:00 Internacia Vespero

La 6a, dimanĉe,
09:00–11:30 Vizito al urba muzeo de Quanzhou
14:30–15:30 Fermo

*Kelktaga postkongresa ekskurso estas planata.

KIEL ALIĜI ?
(al la 8a Azia Kongreso, ILEI-Seminario (5a ISOA) kaj la 10a Jarkunveno de IKEF-Ĉinio)
– Aliĝu al la kongreso kaj mendu hotelĉambron prefere sendante simplan retmesaĝon al la Loka Kongresa Komitato. (Bv. plenigi ĉi-suban aliĝilon kaj sendi ĝin al retadreso: aziakongreso@163.com )
– Familio nomo:
– Persona nomo:
– Sekso:
– Lando:
– Poŝta adreso:
– Retpoŝta adreso:
– La aliĝkotizo estas pagita al …………………………
– Mi deziras la oficialan komunan foton de la kongreso: jes / ne
– Ĉu vi havas ion specialan por kontribui al la kongreso (ekz. Internacia Vespero)? (bv. komenti)
– Ĉu vi partoprenos postkongresan ekskurson? jes / ne
– Libera komento

ALIĜKOTIZO:
60 eŭroj por A-landoj;
30 eŭroj por B-landoj/kunulo/handikapulo/junulo malpli-ol-30jara.
A: Ĉiuj landoj escepte de tiuj de kategorio B;
B: Iamaj socialismaj landoj de Eŭropo; ĉiuj landoj de Azio (escepte de Israelo, Japanio, Korea Resp.), Afriko kaj Latina Ameriko.
*Se vi volas la oficialan komunan foton de la kongreso, bv. aldone pagu 8 eŭrojn.

LOĜKOSTO:
100 eŭroj po persono (25 euroj/nokto/dulita*4 noktoj).
Kvar tranoktoj kaj matenmanĝoj estas inkluzivitaj.
Tiuj, kiuj volas mendi unulitan ĉambron, oni devas pagi 200 eŭrojn.
(1 euro = 7.50 RMB)

3) LIMDATO por pago de la kongresa kotizo kaj hotelmendo estas la 10a de oktobro 2016.
– Eblas aliĝi al la kongreso pli poste aŭ eĉ surloke, sed tiakaze vi devas memzorgi tranoktejon.
– La pagita aliĝkotizo ne estos redonita eĉ se vi efektive ne ĉeestos la kongreson.
– Se vi estas handikapulo aŭ havas alia(j)n speciala(j)n kondiĉo(j)n, anoncu tion al LKK.
– Kongresano mem devas zorgi pri la akiro de enir-vizo al Ĉinio kaj asekuro por eksterlanda vojaĝo.

PAGMANIEROJ:
1/ ĝirota al UEA-konto ‘aekm-d’ kun mencio “por la 8a Azia Kongreso”;
2/ pagota ĉe la kongresejo;
3/ pagota al landa peranto ĈEL, JEI aŭ KEA
*Pri perantoj en aliaj landoj informiĝu ĉe la kongresa retejo.

ALVENO AL LA KONGRESEJO

– De la internacia flughaveno Gaoqi en la urbo Xiamen prenu rektan buson (25 seĝoj) al la hotelo Quanzhou Huaqiao (kongresejo).
Horaro: 09:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 19:30.
– De la fervoja stacidomo Xiamen aŭ Xiamenbei:
1e: Prenu aŭtobuson de flughaveno al la stacidomo;
2e: Prenu trajnon al Quanzhou;
3e: Prenu buson n-ro 3 al la hotelo Quanzhou Huaqiao (kongresejo).
– De grandaj urboj en Ĉinio (ekz. Beijing, Shanghai, Guangzhou) flugas aviadiloj al la internacia flughaveno Jinjiang en la urbo Quanzhou. De la flughaveno Jinjiang
prenu buson n-ro 16 al la hotelo Quanzhou Huaqiao (kongresejo).
– De Kantono, Xiamen k.s. uzeblas aŭtobuso al Quanzhou.

LKK
Pri detalaj informoj (inkluzive de loĝado) havu kontakton kun LKK:
Retadreso: aziakongreso@163.com
Retejo: http://www.esperantoazia.net/
Poŝta adreso: p/a Ĉina Esperanto-Ligo, PO Box 825, Beijing, CN-10003.
Telefono: +86 10 68321808; +86 10 68995937댓글 쓰기(Lasi Respondon)