Aliĝilo de UEA/TEJOUniversala Esperanto-Asocio

활발한 국제 에스페란토 실업인 활동
Utiligata lingvo Esperanto en komerca kampo

최근 국제 무역, 상업분야에서 에스페란토의 활용이 두드러지고 있다.  국제 에스페란토 국제 무역, 경제모임인 IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomika Fakgrupo)를 중심으로 에스페란토를 통한 무역 거래가 활발히 이루어지고 있다. 특히 중국에서는 에스페란티스토 실업인들의 년례 총회를 통하여 많은 정보를 교환하고 있으며, 한국에도 IKEF 한국지부가 결성되어 정기적인 모임을 갖고 있다. 현재 IKEF 회장은 중국 에스페란티스토 WANG Tianyi님이 맡고 있다. IKEF의 누리집은 ‘www.ikef.org’이다.

(la 6-a Jarkunveno de Ĉinaj Esperanto-komercistoj)

(la 6-a Jarkunveno de Ĉinaj Esperanto-komercistoj)

Laste Esperanto estas uzata kaj utiligata vaste en internacia komerco. Monda organizaĵo pri komerco kaj ekonomiko IKEF (Internacia Komerca kaj Ekonomika Fakgrupo) estas la centro de ĝia agado. Aparte estas notinde, ke en Ĉinio IKEF-movado estas vigla. Ĉinaj esperantistaj komercistoj kunsidas ĉiujare kaj dividas siajn informojn pri komerco tra la komercista kongreso. Ankaŭ en Koreio troviĝas korea filio de IKEF. Nuna prezidanto de IKEF estas s-ro WANG Tianyi. La retpaĝo de IKEF estas ‘www.ikef.org’.One Comment

댓글 쓰기(Lasi Respondon)